Kviečiame dalyvauti lygių galimybių seminare – diskusijoje

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kviečia dalyvauti seminare-diskusijoje „Kas yra lygios galimybės, kam jų reikia ir kaip jų siekti“, kuri vyks 2011 m. spalio 19 d., 13 val.  viešbutyje „Astrum Palace“, Mažojoje salėje (Laisvės g. 7, Mažeikiai).

Renginio tikslas – paskatinti viešąjį dialogą lygybės ir nediskriminavimo klausimais.

 

Seminaro metu ekspertai dalyvius supažindins su lygių galimybių principo įgyvendinimo aspektais darbo, švietimo ir paslaugų srityse, pristatys lygių galimybių principą pažeidžiančius veiksmus, diskriminacijos apraiškas, bus aptartos tokios temos kaip stereotipų ir išankstinių nuostatų supratimas, visuomenės netolerancijos įvairioms grupėms mastai bei priežastys, veiksmingos įvairovės politikos regionuose nauda.

 

Išklausę seminaro dalyviai sugebės pritaikyti Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymus, gindami savo ir kitų teises.

 

Seminare-diskusijoje dalyvauja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėja teisės klausimais Laima Vengalė-Dits, patarėjas ryšiams su visuomene Valdas Dambrava, Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė Margarita Jankauskaitė.

 

Renginys vykdomas įgyvendinant Europos Bendrijos PROGRESS programos remiamą projektą „Įgūdžių ir kompetencijos ugdymas kovai su diskriminacija“.

 

Daugiau papildomos informacijos apie renginį jums suteiks Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos specialistė Julija Šartuch (8 5 2612740, julija.sartuch@lrs.lt).

 

 Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius

 

{parasas}