Brazausko našlė nedalyvaus mišiose už savo vyrą

Atsisveikinti su Prezidentu Algirdu Mykolu Brazausku į Prezidentūrą plūsta vilniečiai ir miesto svečiai. Iki įėjimo į Prezidentūros vidaus kiemelį, kurį perėjus patenkama į Kolonų salę, nuolat driekiasi apie 200 metrų eilė. Šiandien per pietus minioje daugiausia buvo matyti garbingo amžiaus žmonių, nemažai jų rankose laikė baltas gėles.

 

Žmonės kantriai laukė, kol apsaugos bus praleisti, patikrinti. Organizuotos asmenų grupės įleidžiamos nuo Krašto apsaugos ministerijos pusės. Šalia Prezidentūros budi greitosios medicinos pagalbos ekipažas.

Antrą dieną prie velionio A.M.Brazausko karsto budi artimieji – žmona Kristina, dvi dukros su vyrais, anūkai, proanūkiai. Šiandien, priešingai nei vakar, meno kolektyvai giesmių negieda, orkestras negroja. Šalia karsto nuolat budi Garbės sargybos kuopos kariai.

 

Pasak laidotuvių organizatorių, viskas vyksta sklandžiai. Per pirmąją atsisveikinimo dieną Velionį aplankė apie 2 tūkst. žmonių. Šiandien visuomenė Prezidentą gali pagerbti iki 20 valandos.

 

 

Pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos Prezidento laidotuvės vyks ketvirtadienį. Iškilminga laidotuvių ceremonija prasidės šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. A.M.Brazauskas bus laidojamas Antakalnio kapinėse, Prezidentų panteone. Tai bus pirmasis kapas naujame memoriale.

 

Pasak „Lietuvos ryto“ televizijos, A.M.Brazausko našlė Kristina nedalyvaus mišiose už savo vyrą, kurios bus laikomos Vilniaus katedroje, nes bažnyčios hierarchai atsisakė leisti į Arkikatedrą įnešti mirusio Prezidento. K.Brazauskienė laidotuvių dieną vyks į Kaišiadoris, A.Brazausko gimtinę, ir melsis Kristaus Atsimainymo katedroje.

 

www.atn.lt