Į JAV – jau be vizų

Vidaus reikalų ministras Regimantas Čiupaila ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasadorius Džonas A. Klaudas (angl. John A. Cloud) pasirašė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimą dėl glaudesnio bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais srityse.

„Tai paskutinis būtinas dokumentas, kurį pasirašius Lietuvai atsiveria bevizis režimas į JAV”, – pažymėjo sutartį pasirašęs vidaus reikalų ministras Regimantas Čiupaila. – Tai puikus įvertinimas ir mūsų viešojo saugumo bei pasienio, migracijos tarnyboms, kurių kokybiškas darbas bei pasiekti rezultatai atitiko ir griežtumu garsėjančius JAV saugumo reikalavimus”.

Sutartyje numatyta keistis informacija ieškant pavojingų nusikaltėlių, tiriant sunkius nusikaltimus panaudojant DNR profilius, kurie yra labai veiksmingas instrumentas identifikuoti asmenis, padariusius nusikaltimus arba tuos nusikaltimus apjungti pagal biologinius pėdsakus, rastus įvykio vietose. Taip pat numatyta keistis pirštų atspaudais, rastais įvykio vietose. Keičiantis šia informacija ir duomenimis numatyta, kad prieiga prie šios informacijos ir duomenų bei jų tikrinimas būtų automatizuoti.

Siekiant valstybių kompetentingoms institucijoms bendradarbiauti kovos su sunkiais nusikaltimais ir jų užkardymo srityje, esamų teisinių pagrindų nepakanka. Išplėtojus teisinius bendradarbiavimo pagrindus, bus prisidėta prie viešojo saugumo abiejose valstybėse stiprinimo. Susitarimo nuostatos leis spręsti dvišalio bendradarbiavimo šioje srityje problemas. Šis susitarimas formaliai užbaigia pasirengimo procesą, siekiant įtraukti Lietuvą į JAV vizų atsisakymo programą.

Šio susitarimo prototipu tapo JAV ir Vokietijos sutartis, į kurią buvo įtraukti tam tikri elementai, užfiksuoti Priumo konvencijoje, kurios didžioji dalis perkelta į ES Tarybos sprendimą dėl valstybių narių bendradarbiavimo gerinimo keičiantis informacija.

Primename svarbiausius paskutiniuosius žingsnius bevizio režimo su JAV link:

2007 m. gruodžio 10-17 dienomis Lietuvos delegacija, kurią sudarė Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų ministerijų atstovai lankėsi Vašingtone, Krašto saugumo departamente, kur įvyko techninės konsultacijos dėl Lietuvos galimybių tapti bevizio režimo programos nare. Šio susitikimo metu VRM atstovai pateikė išsamią informaciją apie Lietuvos pasirengimą įvykdyti JAV keliamus reikalavimus bei išklausė JAV pareigūnų prezentacijos apie praktines galimybes bei terminus, susijusius su tų reikalavimų įgyvendinimu.

2008 m. kovo 17 d. Vašingtone pasirašytas Tarpusavio supratimo memorandumas tarp Lietuvos VRM ir JAV Krašto saugumo departamento dėl JAV bevizio režimo programos ir su ja susijusių padidinto saugumo priemonių.

2008 m. birželio 2-6 d. Lietuvoje lankėsi Krašto saugumo departamento delegacija, kurios tikslas buvo įvertinti, kaip Lietuva, siekdama narystės JAV Bevizio režimo programoje, įgyvendina saugumo reikalavimus sienos apsaugos, kovos su terorizmu bei organizuotu nusikalstamumu, migracijos, asmens dokumentų apsaugos ir kitose srityse. Būdami Lietuvoje, delegacijos nariai gerai atsiliepė apie Lietuvos pasiekimus juos dominančiose srityse bei paties vizito organizavimą.

2008 m. rugsėjo 30 d. buvo peržiūrėta statistinė informacija, kiek atmesta Lietuvos ir kitų šalių piliečių paraiškų JAV vizai gauti. Šiais metais Lietuva atitiko 10 proc. rodiklį.

2008 m. spalio 17 d. JAV Prezidentas George’as W.Bushas paskelbė, kad Lietuva kartu su Latvija, Estija, Vengrija, Čekija, Slovakija ir Pietų Korėja artimiausiu metu bus įtraukta į JAV bevizio režimo programą.