Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus kreipimasis

Mieli moksleiviai, tėvai, mokytojai,
Pasirodė ženklų, kad jaunuoliai kurstomi kelti ir dalyvauti riaušėse, panašiose į sausio viduryje vykusias prie Seimo. Tąkart labiausiai nukentėjo ne Seimo langai, o visų mūsų ilgai brandintas pasitikėjimas valstybe, jos saugumu, bendrapiliečiais. Užuot taikiai pareiškę pilietinę poziciją, kai kurie mitingo dalyviai ėmėsi brutalių veiksmų. Labai gaila, kad dėl šių įvykių skaudžią pamoką gavo jauni žmonės, kurie dar mokosi kurti valstybę. Vietoj knygos jiems buvo įduota plyta.

Mieli moksleiviai, ne vienas Jūsų šiomis dienomis gavote žinutes, raginančias imtis jėgos. Jėga ir agresija nieko bendra neturi su pilietiškumu. Prašau Jūsų nepasiduoti manipuliacijoms ir kvietimams naudoti jėgą. Kai kas nori Jūsų jaunatvišką kūrybinę dvasią paversti naikinimo priemone. Kviečiu Jus pasisakyti už aktyvų pilietiškumą –ieškoti bendrų sprendimų kalbantis su valdžia, mokytojais, draugais, vienam su kitu.
Mano, ministro, durys visada atviros Jūsų pasiūlymams ir naujoms idėjoms – Jūsų balsas labai svarbus. Jūs kursite Lietuvos ateitį – tikiu Jūsų ryžtu ir potencialu. Šiuo metu Vyriausybė sparčiai juda į priekį reformuodama mokslą ir studijas. Kai bus pertvarkytos aukštosios mokyklos, ir Jums, ir universitetams, kuriuos rinksitės, ir visai šaliai atsivers daug naujų galimybių. Modernūs, su Europos aukštosiomis mokyklomis pajėgūs konkuruoti universitetai yra bendras Jūsų ir mūsų siekis – ir galutinis tikslas. Įvedus naujoves, aukštosios mokyklos turės platesnes galimybes ne tik užtikrinti aukštą studijų kokybę, bet ir aprūpinti studentus ir dėstytojus naujausia profesine literatūra, įrengti laboratorijas, atnaujinti bendrabučius.
Mokykla – tarsi antri Jūsų namai. Ir mokytojai, ir aš, ministras, norėtume, kad ši aplinka būtų šiltesnė, skatintų Jūsų kūrybingumą, gabumų raidą. Mano įsakymu mokytojams sumažės „popierių“ našta – tikiuosi, pajusite, kad mokytojai gali Jums skirti daugiau laiko ir dėmesio, teikti daugiau paramos.
Mieli mokytojai, tėvai! Šis laikotarpis visiems Lietuvos piliečiams yra sudėtingas, reikalaujantis ypatingo solidarumo ir pilietinės atsakomybės. Nepamirškime, kad esame pavyzdys savo vaikams. Kviečiu mokyklose, šeimose aptarti gyvenimo pasiūlytas pilietiškumo pamokas. Pažymį už jas rašys ateitis.

Nuoširdžiai,
Švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius