APJUOSKIME PASAULĮ „TAUTIŠKA GIESME“

2009 m. liepos 5-ąją, Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dienos išvakarėse, apiplaukusi pasaulį ir įvykdžiusi savo patriotinę misiją, į Klaipėdą sugrįš „Tūkstantmečio odisėjos” jachta „Ambersail“ LTU 1000. Pasitikdami į Tėvynę sugrįžusią „Tūkstantmečio odisėją”, liepos 5 d. 21 val. (Lietuvos laiku) pirmą kartą istorijoje lietuviai įvairiausiose pasaulio šalyse vienu metu giedos „Tautišką giesmę“.

Garsiai ir išdidžiai pasauliui pranešime, kad Lietuvos vardui – 1000 metų. Kviečiame visus liepos 5 d. 21 val. ateiti prie Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro (Naftininkų g.11), kur bus giedamas Lietuvos himnas. Jei negalite atvykti prie Kultūros centro, suburkite savo šeimą, kaimynus, draugus, bendruomenę ir giedokite Lietuvos himną savo kieme ar gatvėje. Būkime stipria šios lietuvių vienybės grandinės dalimi.  

 

Jei kas primiršote Tautišką  giesmę, tai naujienų portalas infomazeikiai.lt,  nuoširdžiai siūlo prisiminti ir liepos 5 dieną, kartu su visa Lietuva,  išdidžiai ją sugiedoti.

 

                     Lietuvos Himnas – Tautiška giesmė

 

 

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

 

 

 

 

 

 

 

 

www.infomazeikiai.lt