Policijos pareigūnai ir toliau bendradarbiaus su Lietuvos Carito organizacija

Vakar Policijos departamente lankėsi Lietuvos Carito generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, projekto „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis     aukoms” koordinatorė Kristina Mišinienė ir kiti šio projekto darbuotojai. Jie susitiko su Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 1-osios valdybos viršininku ir šios valdybos Prekybos žmonėmis tyrimo skyriaus pareigūnais.

Prekybos žmonėmis skyriaus pareigūnus sieja glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su Lietuvos Carito organizacija. Lietuvos Caritas yra nevyriausybinė organizacija, šiuo metu teikianti pagalbą didžiajai daliai nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis ir aktyviai bendradarbiaujanti ikiteisminių tyrimų metu.

 

„Tikime, kad suvienytomis jėgomis galėsime kurti teisingesnę Lietuvą, kurioje kiekvieno žmogaus orumas bus didžiausia vertybė”, – dėkodamas pareigūnams ir įteikdamas padėką už žmogišką jautrumą, profesinę kompetenciją ir nuoširdų bendradarbiavimą padedant įgyvendinti Lietuvos Carito projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms” sakė kun. Robertas Grigas. Lietuvos Carito vadovas taip pat apžvelgė pastarųjų metų bendradarbiavimo su policija prekybos žmonėmis srityje rezultatus.

2006 metais, siekiant gerinti policijos ir visuomenės bendradarbiavimą kovojant su prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, bei teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims ir prireikus jų šeimoms, buvo pasirašytas geros valios bendradarbiavimo susitarimas tarp Policijos departamento ir Lietuvos Carito. Šiuo susitarimu numatyta keistis informacija apie prekybos žmonėmis faktus bei aukas, teikti pagalbą prekybos žmonėmis aukoms bei organizuoti ir rengti seminarus, konferencijas apie prekybą žmonėmis.