Gyventojai nuo šiol mokės fiksuotą „gyvatuko“ mokestį

Nuo gegužės 1 dienos keičiasi karšto vandens apskaita. Gyvatuko mokestis taps fiksuotas ir gyventojai turės pasirinkti vieną iš dviejų apskaitos metodų. Pasirinkusieji pirmąjį apskaitos metodą, gyventojai galės pirkti  vandenį iš karšto vandens tiekėjo ir mokės nustatytą kainą už karšto vandens kubinį metrą. Taip pat sąlyginai pastovų mokestį už „gyvatuką“ bei skaitiklių priežiūrą. Gyventojai atsiskaitys pagal jų butuose esančių vandens apskaitos prietaisų rodmenis, praneša Valstybinį kainų ir energetikos komisija.

Visa name suvartota šiluma galės būti išdalinama tik tuo atveju, jei vandens tiekėjas įrengė ir metrologiškai patikrino karšto vandens skaitiklius. Jei vandens tiekėjas apskaitos nesutvarkė, su „dingusiu“ karštu vandeniu sunaudota šiluma negali būti paskirstyta gyventojams, tai bus jau karšto vandens tiekėjo nuostolis.

 
Taigi, karšto vandens tiekėjas, siekdamas turėti kaip įmanoma mažesnius nuostolius, bus suinteresuotas daugiabučiame name palaikyti tvarkingai veikiančią bendrąją apskaitos sistemą.

Pasirinkusieji antrajį apskaitos metodą, gyventojai apsirūpins karštu vandeniu jį pirma iš geriamojo vandens tiekėjų. Geriamąjį vandenį pašildys šilumos tiekėjas. Šiluma ir geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti, (kaip ir pirmuoju atveju) būtų perkami pagal prieš karšto vandens ruošimo įrenginius sumontuoto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis ir geriamojo vandens tiekėjo prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis.

Sutartį su geriamojo vandens tiekėju dėl šalto vandens ir sutartį su šilumos tiekėju dėl šilumos vandeniui pašildyti pasirašys daugiabučio namo valdytojas ar kitas namo gyventojų įgaliotas asmuo. Visą namo įvadinių skaitiklių užfiksuotą karšto vandens ruošimui suvartotą šilumos ir geriamojo vandens kiekį pasiskirstys gyventojai.

Vadinasi, jei tarp įvadinių apskaitos prietaisų užfiksuoto vandens kiekio ir vartotojų deklaruoto karšto vandens kiekio susidarys skirtumas, šį skirtumą apmokės patys gyventojai – nes jie tampa patys atsakingi už apskaitos prietaisų patikimumą bei teisingą ir savalaikį deklaravimą. Gyventojai bus patys atsakingi už tinkamų apskaitos prietaisų įsigijimą, sumontavimą, metrologinę patikrą ir pan.

 

www.atn.lt