Patrauklumą vyrai supranta vienodai, moterys – ne

Technologijos.lt

 

Kodėl vienos moterys yra daugiau, kitos – mažiau žavios? Vyrai šiuo klausimu daugiau ar mažiau sutaria. Tuo tarpu kiekviena moteris paprastai turi savo nuomonę apie tai, kas jas žavi vyruose, teigiama Wake Foresto universiteto (JAV) psichologo Dustino Woodo atliktame tyrime. „Vyrai daug panašiau vertina tai, kas jiems yra patrauklu ir nepatrauklu moteryje lyginant su analogiška moterų nuomone jų atžvilgiu, – teigia psichologas. – Šis tyrimas rodo, kad mes galime kiekybiškai įvertinti, kiek vyrai sutaria apie tai, kurios moterys yra patrauklios ir atvirkščiai“.

 

Tyrime dalyvavo daugiau kaip 4 000 dalyvių. Jie turėjo įvertinti 18-25 metų žmonių nuotraukas pagal jų patrauklumą. Vertinimui buvo naudojama dešimtbalė skalė, prasidedanti nuo „visiškai ne“ iki „labai“. Mainais už jų dalyvavimą kiekvienam dalyviui buvo atskleista, kokie bruožai jiems pasirodė patrauklūs lyginant su vidurkiu. Vertintojų amžius svyravo nuo 18 iki daugiau kaip 70 metų.

 

Prieš dalyviams įvertinant nuotraukose parodytų asmenų patrauklumą, tyrinėtojų komandos nariai visas nuotraukas suskirstė pagal tam tikrus požymius: ar žmogus savo išvaizda atrodo pasitikintis savimi, jautrus, stilingas, gracingas (moterys), raumeningas (vyrai), tradicinis, vyriškas/moteriška, madingas, linksmas, gražiai apsikirpęs ar gundantis. Suskaidžius nuotraukas pagal šiuos požymius mokslininkai galėjo tiksliau nustatyti, kokie bruožai patiko daugumai moterų ir vyrų.

 

Vyriškasis moters patrauklumo vertinimas labiausiai rėmėsi fizinėmis savybėmis. Aukščiausiai buvo vertinamos liesesnės ir gundančiai atrodančios moterys. Dauguma tyrime dalyvavusių vyrų labiau savimi pasitikinčias moteris taip pat vertino kaip patrauklesnes.

 

Dauguma moterų šiek tiek palankiau vertino liesesnius ir raumeningesnius vyrus, tačiau bendruoju atveju nesutarė dėl daugumos nuotraukose parodytų vyrų patrauklumo. Kai vienos moterys vienus vyrus vertino ypač palankiai, kitoms jie buvo visiškai nepatrauklūs. Dalyvių amžius taip pat turėjo reikšmės – pavyzdžiui, vyresni žmonės apie patrauklumą sprendė pagal šypseną.

 

„Kiek mums žinoma, tai pirmasis tyrimas, kuriuo bandyta nustatyti, ar yra kokio nors vienodumo tarp vyrų ir moterų nuomonės apie patrauklumą, – teigia Woodas. – Tyrimas padeda paaiškinti, kodėl moterys patiria stipresnį apribojimą įvairiausiais stereotipais ir normomis nei vyrai, arba kodėl joms būdingas siekis išlaikyti tam tikras fizines charakteristikas. Vyrams įspūdį norinčios padaryti moterys daugiau pasisekimo sulauks atitikdamos tam tikrus fizinius standartus. Nors šiuos fizinius standartus tenkinantys vyrai taip pat vertinami kaip patrauklūs, jų bendras patrauklumas nėra taip tvirtai susijęs su fizinėmis savybėmis“.

 

www.technologijos.lt