Per Jonines dirbs sustiprintos policijos pajėgos

Birželio 24 d. minima Joninių (Rasų) šventė. Šios šventės metu visoje šalyje tradiciškai vyks daug įvairiausių renginių. Siekiant tinkamai užtikrinti viešąją tvarką, žmonių ir eismo saugumą šventės metu, birželio 23-24 dienomis visoje šalyje organizuojamas sustiprintas policijos darbas viešajai tvarkai užtikrinti ir nusikalstamoms veikoms užkardyti. Pareigūnams nurodyta ypatingą dėmesį atkreipti į masinių susibūrimų vietas ir šventinių renginių organizavimo vietas, jose apsilankiusius neblaivius, apsvaigusius, nepilnamečius asmenis.

Pareigūnai susitiks su vietos savivaldos institucijų atstovais, vyksiančių renginių organizatoriais ir aptars renginių organizavimo ir saugumo klausimus bei sieks, kad organizatoriai maksimaliai pasitelktų saugos tarnybų pajėgas. Organizatoriams bus priminta atsakomybė už Alkoholio ir tabako kontrolės įstatymo pažeidimus ir pareikalauta, kad nepilnamečiams nebūtų parduodami, nuperkami ar kitaip perduodami alkoholio ir tabako gaminiai.

 

Bus aptartas ir numatytas optimalus išduotinų leidimų skaičių prekybos įmonėms, ketinančioms prekiauti alkoholiniais gėrimais masinių renginių metu.  Visų renginių metu policija glaudžiai bendradarbiaus su organizatoriais ir renginiuose dirbančiomis saugos tarnybomis. Švenčių dienomis krašto ir rajoniniuose keliuose, miestuose, gyvenvietėse, kaimo vietovėse taip pat bus organizuojami trumpalaikius reidai, skirti transporto priemonių vairuotojų blaivumui (apsvaigimui nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų) tikrinti.

 

www.infomazeikiai.lt