Narkotikus vartoja vis daugiau žmonių

Vilniausdiena.lt

 

Naujausias žalingų įpročių paplitimo Lietuvoje tyrimas parodė, kad bent kartą gyvenime narkotikų yra bandę 12,5 proc. Lietuvos gyventojų, o per pastaruosius 12 mėnesių tokių asmenų buvo apie 6 proc. Tyrimą atliko rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Factus Dominus“. Tyrimas buvo vykdomas 10 Lietuvos apskričių. Iš viso apklausoje dalyvavo 4777 15-64 metų nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Narkotikus daug dažniau vartoja vyrai nei moterys.

Narkotikai labiausiai paplitę tarp moksleivių bei studentų. Dažniausiai juos vartoja dideles pajamas turintys asmenys. Labiausiai narkotikų vartojimas paplitęs Panevėžio, Klaipėdos, Tauragės apskrityse, mažiausias – Alytaus apskrityje. Dažniausiai narkotikai įsigyjami uždaruose pasilinksminimo vakarėliuose ar pas ką nors namuose.   

 

     
Dažniausiai vartojamas narkotikas yra kanapės. Šis narkotikas itin paplitęs tarp jaunimo, kur vyrauja nuomonė, kad kanapės nėra narkotikas. Dauguma jaunimo kanapes vartoja draugų rate, norėdami atsipalaiduoti ar patenkinti smalsumą. Be to, kanapės įvardijamos kaip lengviausiai prieinamas narkotikas. Jas labai lengva gauti 8,1 proc. gyventojų. Didėjant amžiaus grupėms, didėja narkotikų vartojimo įvairovė.

 

Bet kokius narkotikus, išskyrus kanapes, nors kartą gyvenime yra vartoję 3,6 proc. 15-64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų. Be kanapių dažnai vartojamas ekstazis ir amfetaminas.  Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų teigia, kad jiems būtų neįmanoma gauti narkotikų per 24 val. Jaunimas narkotikų gauna lengviau.   

 

        
Dauguma apklaustųjų narkotikus vartojančius žmones įvardija kaip ligonius. Pritariama privalomam narkomanų gydymui. Didelė dalis respondentų sutinka, kad už narkotikų vartojimą būtų baudžiamoji atsakomybė. Daugumos nuomone, narkotikų paplitimą sumažintų ne tik narkomanų gydymas ar baudimas, bet ir aktyvesnis policijos darbas.    

 

    
Didžiąją dalį apklaustųjų gąsdina mintis, kad jų artimieji galėtų vartoti narkotikus. Tačiau jeigu jie susidurtų su tokia situacija, imtųsi įvairių būdų tai pakeisti. Dauguma kreiptųsi į specializuotą gydymo įstaigą. Kiti imtųsi drausminančių priemonių, tokių kaip baudimas, izoliacija, atskyrimas nuo draugų ar net smurtas.

Lyginant 2004 ir 2008 metų tyrimo duomenis, pastebimas narkotikų vartojimo padidėjimas bendroje populiacijoje. Jaunų moterų narkotikų vartojimas visose kategorijose išaugo lyginant su 2004 metų duomenimis.

 

Apibendrinant galima teigti, jog Lietuvoje žalingi įpročiai vis dar itin paplitę. Nors dauguma žmonių teigia puikiai žinantys narkotikų vartojimo pasekmes, bet vis tiek juos vartoja, ypatingai kanapes, nes dažnas jų nelaiko narkotikais.