Pateiktas svarstyti Naujas mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

 

Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko Eksperimentinio etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo įgyvendinimo darbo grupės pasitarimas. Pasitarime dalyvavo ir penkių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų atstovai. Per pasitarimą buvo pristatytas Naujos mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo projektas. 

 

 

Naujasis mokytojų darbo apmokėjimas nuo dabartinės mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos skiriasi tuo, kad tarifinis atlygis pedagogams nustatomas už 18 kontaktinių valandų per savaitę. Kontaktinė valanda – tai laikas, per kurį mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais (pamokos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai).

Į tarifinį atlygį taip pat įskaičiuotas darbo apmokėjimas už pasiruošimą pamokoms bei kiti Mokytojo pareigybės apraše numatyti darbai, išskyrus vadovavimą klasei ir mokinių darbų tikrinimą. Etatą, tai yra 30 pedagoginio darbo valandų, sudaro 18-22 kontaktinių ir 12-8 papildomų valandų (t.y. veikla, numatyta Mokytojo pareigybės apraše).

Pagal dabar galiojančią mokytojų darbo apmokėjimo tvarką atlyginimas jiems nustatomas už 18 pedagoginių valandų per savaitę.  Kaip nuo rugsėjo mokytojams bus mokama už darbą, jie galės pasirinkti iš dviejų siūlomų variantų: valandinio darbo apmokėjimo, koks yra dabar, arba Naujo mokytojų darbo apmokėjimo.

Su Nauju mokytojų darbo apmokėjimo aprašo projektu galima susipažinti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje „Visi projektai“ („Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas“).

 

www.infomazeikiai.lt.