Oligarchai – didžiausia šalies ūkio problema

Šių metų sausio 14 d. Briuselyje Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas kartu su kitais į Europos ekonominį ir socialinį komitetą mūsų šalies deleguotais nariais susitiko su Europos Komisijos nare Dalia Grybauskaite.

Susitikimo metu buvo diskutuojama kaip Europos Komisija planuoja įveikti ekonominę krizę. Taip pat buvo kalbama apie naujosios Lietuvos Vyriausybės parengtą biudžeto stabilizavimo programą.

Susitikimo metu buvo prieita vieningos nuomonės, kad daugelis bėdų, su kuriomis susiduria Lietuva, yra padiktuotos monopolijų įsigalėjimo šalies ūkyje, o apskritai oligarchijos vainikavimą užbaigia LEO LT sukūrimas.

Buvo akcentuojama, kad Lietuvos konkurencijos taryba neatlieka savo darbo, ypač energetikos srityje, o šią sritį reglamentuojantys įstatymai yra per silpni.

Įstatyminės bazės ir politinės valios stoka mažoje valstybėje tampa ypač pavojingu reiškiniu ir atsilaikyti prieš monopolistus neįmanoma. Todėl valstybės vaidmuo norint subalansuoti rinką tampa labai svarbus.

Susitikimo metu buvo aptarti ir kiti klausimai.