11 proc. gyventojų gali nepajėgti grąžinti paskolų

ATN.LT

 

11 proc. tyrimo dalyvių, paėmusių kreditus mano, kad jiems grąžinant paskolas gali iškilti finansinių sunkumų. Apklaustųjų teigimu, finansiniai sunkumai labiausiai užgrius vyresnio amžiaus bei mažesniuose miestuose gyvenančius asmenis. 85 proc. paėmusių paskolas deklaravo galėsiantys vykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

 

Lietuvos vartotojų instituto birželį atliktos apklausos duomenimis, mažiau nei trečdalis respondentų (29 proc.) yra paėmę paskolas: vartojamąją (19 proc.), būstui pirkti (10 proc.), greitąją (3 proc.).

 

Pasiėmę kokį nors kreditą dažniau teigė didžiųjų miestų gyventojai, būsto paskolas – 26-35 amžiaus asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, gyvenantys didžiuosiuose miestuose, vartojamąją paskolą – tyrimo dalyviai, turintys aukštesnįjį išsimokslinimą. Greitosios paskolos labiausiai patrauklios turintiems aukštesnįjį išsilavinimą, taip pat tiems, kurių pajamos vienam šeimos nariui yra nuo 500 iki 1000 Lt.

 

69 proc. apklaustųjų nurodė neturį su paskolomis susijusių finansinių įsipareigojimų. Nesantys pasiėmę paskolų dažniau teigė vyriausio amžiaus atstovai (daugiau kaip 55 m. amžiaus), mažiausių pajamų respondentai (iki 500 Lt), mažesnių miestų ir kaimo vietovių gyventojai.

 

www.atn.lt