Dalis neblaivių nukentėjusių darbe gaus draudimo išlaidas

Vyriausybė pritarė Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektui ir teikia jį Seimui. Pakeitimais siekiama pašalinti prieštaravimus tarp Konstitucijos nuostatų ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo.

Šiuo metu pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą draudiminiu įvykiu nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe ar kelyje į darbą bei iš darbo, kai nukentėjęs apdraustasis buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų nepriklausomai nuo to, ar nelaimingo atsitikimo priežastis lėmė nukentėjusiojo neblaivumas ar kitos aplinkybės (darbo saugos pažeidimai, netvarkingi įrenginiai ar kita).

Įstatymo projektu siūloma nustatyti, jog draudiminiais įvykiais nebūtų pripažįstami tik tie nelaimingi atsitikimai darbe arba ūmios profesinės ligos, kuriuos ištyrus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka nustatoma, kad jie yra įvykę esant tinkamoms, saugioms, sveikatai nekenksmingoms darbo sąlygoms, bet ir dėl apdraustojo neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo psichiką veikiančiomis medžiagomis. Nelaimingi atsitikimai, įvykę kelyje į darbą ar iš darbo, nebūtų pripažįstami draudiminiais įvykiais, jeigu apdraustasis, remiantis kompetentingų institucijų išvadomis, nukentėjo dėl savo paties neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo psichiką veikiančiomis medžiagomis.

Priėmus įstatymo pataisas, tikimasi objektyviau vertinti nelaimingo atsitikimo darbe priežastis bei aplinkybes, kurioms esant jie įvyko, ir skirti išmokas apdraustiesiems, jeigu jie nukentėjo darbe ne dėl to, kad buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų, o dėl kitų priežasčių. Siūloma, kad įstatymas įsigaliotų nuo 2009 metų sausio 1 dienos.