Mažeikiuose ir kituose miestuose daugės socialinių būstų

Lietuvos savivaldybėse vis dar egzistuoja didelis socialinio būsto poreikis. Praėjusių metų Statistikos departamento duomenimis, išsinuomoti socialinį būstą pageidavo 26 047 šeimos ir asmenys. Daugiausia norinčiųjų išsinuomoti socialinį būstą yra Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse.

 

Ši problema sėkmingai pradėta spręsti pasitelkiant  Europos Sąjungos (ES) finansinę paramą – socialinio būsto plėtrai per visą paramos laikotarpį skirta beveik 40 mln. litų.

 

„Vidaus reikalų ministerija siekia, kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama pasinaudotų kuo daugiau probleminių teritorijų savivaldybių, tačiau dėl esamos ekonominės situacijos, sumažėjusių savivaldybių finansinių galimybių, projektų įgyvendinimo tempai yra lėtesni, todėl egzistuoja rizika, kad projektai bus įgyvendinami ilgesni laiko tarpą ir lėšų įsisavinimas bus lėtesnis.

 

Taip pat didelė problema, kad gaunamos nekokybiškos paraiškos ir dauguma savivaldybių iki paraiškų pateikimo nesiimama jokių realių projektų įgyvendinimo darbų, t. y. techninių projektų rengimo, viešųjų pirkimų ir kitų, kurie užima daug laiko. Norėtųsi, kad savivaldybių administracijos aktyviau dalyvautų projektų rengime ir įgyvendinime“, – teigė vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.

Vyriausybė probleminėmis yra pripažinusi 14 šalies teritorijų. Net 8 šių teritorijų savivaldybių administracijos  jau  naudojasi ES struktūrinių fondų parama, kad aprūpintų  būstu mažas pajamas gaunančius asmenis ir šeimas, turinčias teisę į socialinį būstą. 

 

Darbai jau vyksta Joniškio, Akmenės, Lazdijų, Jurbarko, Skuodo, Mažeikių, Ignalinos ir Kelmės rajonų savivaldybėse. Plėtojant socialinį būstą pirmauja Druskininkų savivaldybės administracija, jau įgyvendinusi projektą Viečiūnuose, kur negyvenamose patalpose buvo įrengti 6 nauji butai ir juose apgyvendinta 15 asmenų. Projekto vertė – daugiau nei 677 tūkstančiai litų.

Dalį lėšų techniniams projektams ir rangos darbams taip pat jau įsisavinusios Kelmės, Akmenės, Mažeikių ir Jurbarko savivaldybės.

„Kol kas savivaldybių administracijos neturi finansinių galimybių padidinti socialinio būsto fondą vien savo lėšomis, todėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama čia labai reikalinga.

 

Preliminariais skaičiavimais, savivaldybės administracijoms baigus įgyvendinti negyvenamų patalpų pritaikymo socialinio būstui projektus, iki 2013 metų probleminėse teritorijose bus įrengta apie 300 socialinių būstų, kuriuose galės apsigyventi asmenys, turintys teisę gauti socialinį būstą“, – sakė vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ administruoja Vidaus reikalų ministerija, kuriai projektinius pasiūlymus teikia savivaldybių administracijos, atsižvelgdamos į poreikius ir galimybes pagal paramos regionui limitus ir regionų bei savivaldybių strateginių plėtros planų priemones gauti finansavimą iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

Priemonės tikslas – padidinti probleminių teritorijų savivaldybių socialinio būsto fondą, kuris būtų nuomojamas nepasiturintiems asmenims ar šeimoms, turinčioms teisę į socialinį būstą.

 

{parasas}