Automobilių remonto versle – begalė pažeidimų

2010 m. spalio 26 d., Telšiai. Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Telšių AVMI) specialistai kartu su kitomis kontrolės institucijomis šiemet patikrino apie 40 fizinių ir juridinių asmenų, Telšių apskrityje teikiančių autoremonto paslaugas. Beveik pusės iš jų veikloje nustatyta įvairių mokestinių pažeidimų.

Operatyvios kontrolės skyriaus specialistai Mažeikiuose tikrindami autoremonto paslaugų teikėjus vienoje įmonėje aptiko du nelegalius darbuotojus bei 11 asmenų, įdarbintų po pusę etato. Mokesčių administratoriui pradėjus įmonės veiklos stebėjimą jau po kelių dienų naujai įdarbinti keturi darbuotojai, o visi pusę etato dirbę asmenys įdarbinti pilnu etatu.

 

Plungėje aptikti du nelegaliai dirbantys asmenys. Neturėdami verslo liudijimų abu autoremonto paslaugas teikė atskirai, tačiau bendrose patalpose. Mokesčių inspekcijos specialistams sakė, kad jas su visa autoremontui reikalinga įranga panaudos būdu nuomojasi iš vienos plungiškės. Vėliau paaiškėjo, jog minėti asmenys už patalpų nuomą jau nuo balandžio kiekvieną mėnesį jai mokėjo po 400 Lt.

 

Dėl šios moters gaunamų pajamų deklaravimo kontrolės informacija perduota Telšių AVMI Mokestinių prievolių skyriaus Plungės poskyriui. Nelegaliai teikusiems autoremonto paslaugas asmenims surašyti Administracinės teisės pažeidimo protokolai, skirta po 500 Lt bauda.

 

Atliekant patikrinimą Telšiuose taip pat nustatytas nelegalaus darbo atvejis. Pagal verslo liudijimą autoremonto paslaugas teikiantis asmuo apie mėnesį samdė kitą asmenį montuoti padangas ir mokėjo jam atlygį už darbą.

 

Rašytinė darbo sutartis nebuvo sudaryta. Pagal Operatyvios kontrolės skyriaus specialistų surašytą Administracinių teisės pažeidimų protokolą Telšių rajono apylinkės teismas nelegaliai žmogų įdarbinusiam asmeniui skyrė 3000 Lt baudą. 

 

„Atliekant patikrinimus kartu su finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, policijos komisariato, darbo inspekcijos, ne maisto produktų inspekcijos bei aplinkos apsaugos agentūros specialistais, sutelkiant jėgas į bendrus kontrolės veiksmus, išaiškiname vis daugiau ir įvairesnių mokestinių pažeidimų, – sako Telšių AVMI viršininkas Algimantas Laucevičius.

 

– Suaktyvinta autoremonto kontrolė ir rezultatai rodo, kad šiame sektoriuje yra nemažai „šešėlio“ – dirbama nelegaliai arba neregistruojama veikla, nepaisoma Elektroninio kasos aparato naudojimo ar buhalterinės  apskaitos taisyklių. Ir toliau tęsdami suaktyvintą autoremonto verslo kontrolę kreipsime ypatingą dėmesį į minėtų neigiamų reiškinių šalinimą, kad verslas dirbtų skaidrioje konkurencinėje aplinkoje ir kad mokesčiai į biudžetą būtų mokami sąžiningai“.

 

Telšių apskrityje yra per 100 fizinių ir apie 70 juridinių asmenų, teikiančių autoremonto paslaugas. Šiais metais verslo liudijimus variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklai įsigijo 112 asmenų, atitinkamai per tokį patį praėjusių metų laikotarpį – 134 asmenys.

 

Telšių AVMI primena, kad pagal LR Darbo Kodekso nuostatas nelegalus darbas yra dirbamas nesudarius darbo sutarties. Toks darbas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo 3 000 iki 20 000 Lt. Neįregistravusiam veiklos asmeniui gali tekti sumokėti nuo 500 iki 2000 Lt. Baudos dydis priklauso nuo pažeidimo padarymo aplinkybių.

 

{parasas}