Išvalytos Pavarduvio pamiškės

Užbaigtas „Varduvos vingio pakrantės ir miško tvarkymo projektas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ 2008-2010m.m. Projektas buvo vykdomas ūkininko R. Zemlio miško valdoje. 2008-2009 metais buvo išvalyti užšlemšti šio miško plotai, iškirsti ir išrinkti sausi medžiai keliantys pavojų priešgaisrinei saugai.

Atlikti pomiškio, kraštovaizdžio formavimo kirtimai. Taip pat atlikti Varduvos upės pakrančių valymo darbai. Išvežta nelikvidinė mediena. Visi šie darbai šią vietovę padarė saugesne ir vaizdingesne.

2010 m. buvo išvalytos Pavarduvio pamiškės nuo susikaupusių betono ir akmenų sankaupų. Apie tai vaizdinė medžiaga buvo patalpinta akcijos „Darom‘2010“ tinklalapyje. Po šio projekto Varduvos vingis, vingiuojantis Ruzgų girininkijoje ties Griežės kaimu pasidarė vaizdingesnis tiek vietos gyventojams, tiek ir Mažeikių rajono žvejams, turistams, grybautojams  ir kitiems gamtos mėgėjams.

 

Informaciją pateikė Ūkininko G. Paulauskas,  ūkininko R. Zemblio įgaliotas atstovas.

{parasas}