Nauji socialiniai būstai Mažeikių rajone

Vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio įsakymu skirtas finansavimas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos projektui „Socialinio būsto plėtra Mažeikių rajone“. Socialinio būsto lyginamoji dalis Lietuvoje tesudaro 3 proc. šalies būsto fondo. Pigaus nuolatinio arba nuomojamo socialinio būsto ypač stokojama skurdžiau gyvenančiuose regionuose.

Lietuvoje keliamas tikslas – kad iki 2020 m. socialinio būsto dalis šalyje padidėtų iki 4–5 proc. Socialinio būsto fondas gausinamas ne tik statant naujus gyvenamuosius namus, bet ir pritaikant esamus pastatus. Didesnį pagreitį renovavimo procesui suteikia Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos projektas bus įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę  „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“.

 

Projekto įgyvendinimas iš viso kainuos daugiau nei 3 mln. 676 tūkst. litų. ES struktūrinių fondų skiriamos lėšos sieks 3 mln. 124 tūkst. litų. Likusią sumą, daugiau nei pusę milijono, skirs Mažeikių rajono savivaldybė. Projektą užbaigus, rajone atsiras 13 naujų socialinių būstų, kuriuose apsigyventi galės beveik trisdešimt dabar tinkamų namų stokojančių vietos gyventojų.  

{parasas}