Meilės himnas

Dviejų širdžių ištikima draugystė

Jokių nepaiso kliūčių kelyje.

Juk meilė dar – ne meilė, jeigu ją

Sutriuškina klasta ir išdavystė.

Tikroji meilė – tai žvaigždė skaisti,

Kuri nė mirksniui nepaliauja degti

Ir drąsina jūreivį gūdžią naktį,

Kai laivą svaido viesulai pikti.

Ne, meilė ne pastumdėlė Likimo;

Jai visagalis Laikas nebaisus,

Kuris naikina lūpų radastus

Ir iš visų tą pačią duoklę ima.

Jei tau meluoja posmai šių eilių, –

Nebėr pasauly meilės! Aš tyliu…


Viliamas Šekspyras