Penktadienį Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose įvyko gerumo ir padėkos popietė (FOTO)

 Sausio 22 d., penktadienį Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose įvyko gerumo ir padėkos popietė. Tokia popietė yra rengiami kasmet, tradiciškai prieš Kalėdas, kai visoje šalyje yra organizuojama TV3 gerumo akcija. Tačiau šiemet šią popietę teko atidėti dėl užpuolusio gripo epidemijos. Renginį pradėjo šios įstaigos direktore Birutė Vaičkienė, kuri visų pirma pastebėjo, kad į šį organizuotą renginį susirinko labai nedaug žmonių.

Ir ištiesų, organizuotoje popietėje susirinko nuolatiniai šios įstaigos lankytojai, globėjai bei rėmėjai, kurie turėjo puikią progą pasidžiaugti čia gyvenančių vaikų paruošta programėle. Vaikai dainavo, šoko ir grojo, su tokia šiluma ir gėriu, koks gali būti pas tik tokius vaikus, kurie yra išsiilgę namų šilumos, tėvų artumo, kurio negali atstoti čia dirbančių moterų atsidavimas bei pasiaukojimas.

 

Mantui uždainavus dainą apie sunkią našlaitėlio dalią salėje neliko nei vieno abejingu likimo nuskriaustiems vaikams. Beje Mantas, pirmasis Mažeikių rajono vaikų našlaičių namų auklėtinis, kuris dalyvavo Dainų dainelės atrankiniame konkurse. Pasak direktorės, nors vaikinukui ir nepasisekė, tačiau jau yra žengtas didžiulis žingsnis į šį konkursą.

 

Lietuvoje yra 115 vaikų našlaičių namų, kuriuose gyvena daugiau nei 6000 tėvų globos netekusių vaikų.

Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namai įsikūrę prieš šešiolika metų šiai dienai glaudžia 90 likimo nuskriaustų vaikų, iš kurių mažiausiam vos treji metukai. Įstaigoje priglaudžiamų vaikų amžius, nuo dviejų mėnesių kūdikių iki 18 metų paauglių, kurie yra apgyvendinami šeimynomis. Šiuose našlaičių namuose yra 5 šeimynos po 13 vaikų suskirstytų į atitinkamo amžiaus grupes. Gyvena čia jie draugiškai, padėdami vieni kitiems, prižiūrimi atsidavusiu darbuotojų, kurios neabejingos čia gyvenančių vaikų likimui.

 

Praėjusiai metais į vaikų našlaičių namus atvyko 22 vaikai, tiek pat jų ir išvyko, o iš globėjų grįžo net 5 vaikai. Buvo atvejis, kai į našlaičių namus grįžo jau įvaikinta mergaitė.
Pasak direktores B. Vaičkienės, labai trūksta geros valios žmonių, kurie sutiktų į šeima priimt ir paglobot nors vieną šios įstaigos auklėtinį. Trūksta pinigų ir savanorių rėmėjų, kurie padėtų šiems vaikams pasijausti pilnaverčiais visuomenės nariais.

 

Jei nesugalvojate kur pravest 2 procentus savo pajamų, tai  paaukokite juos Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namams, jų gyventojai Jums bus už tai labai dėkingi.

 

Siūlome pasidžiaugti gerumo popietės akimirkomis:   {morfeo 68}