Kviečia dalyvauti konkurse

Mažeikių rajono savivaldybės administracija kviečia asociacijas (nevalstybines organizacijas), valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaigas, mokslo ir studijų institucijas, verslo subjektus ir bendruomenes dalyvauti konkurse, kurį skelbia Vidaus reikalų ministerija, siekdama nustatyti geriausią 2009 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektą (programą).

Konkurse gali dalyvauti 2009 m. vykdytas (baigtas vykdyti arba tebevykdomas) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas, atitinkantis vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97 patvirtintų konkurso nuostatų nustatytus reikalavimus ir Vidaus reikalų ministerijos šiais metais skelbiamas konkurso temas:

 

1. Saugi mokykla ir moksleiviai: patyčių, smurto ir žalingų įpročių prevencija mokykloje ir už jos ribų; tvarkos ir saugumo užtikrinimas mokykloje ir jos prieigose.

2. Saugūs namai saugioje bendruomenėje: bendruomenių ir policijos prevencinės iniciatyvos kuriant saugią gyvenamąją aplinką; kriminogeninių faktorių šalinimas sutvarkant aplinką.

 

Konkurso nuostatai paskelbti 2005 m. „Valstybės žiniose“ Nr. 48-1602 (pataisymai – 2007 m. „Valstybės žiniose“ Nr. 10-401) ir Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (http://www.vrm.lt/index.php?id=1045). Vieno rengėjo konkursui pristatomų projektų skaičius neribojamas. Projektai konkursui turi būti pristatyti iki 2010 m. kovo 1 d., pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentui (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) iki 5 lapų apimties paraišką, parengtą pagal konkurso nuostatuose nustatytus reikalavimus, (1 egz.) ir nurodant konkurso temą pagal kurią teikiamas projektas. Taip pat galima pateikti papildomą medžiagą.

 

Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos kriterijus:

1. Projektu siekiama spręsti gyvenamosios vietovės bendruomenei, savivaldybei, regionui ar šaliai aktualią problemą.

2. Projekto rengėjo, valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, asociacijos ar mokslo ir studijų institucijos atliktas projekto efektyvumo įvertinimas, akivaizdūs projekto vykdymo rezultatai, jų teigiamas poveikis visuomenės saugumui.

3. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę.

4. Projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams.

5. Projekto naujoviškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

Konkursą laimėjusio projekto rengėjui bus paskirta premija. Kitiems konkurso dalyviams gali būti paskirtos paskatinamosios premijos.

 

Išsamesnė informacija teikiama tel.: (8 5) 271 7292, 271 8510  el. p.: kristina.karitonaite@vrm.lt, ernestas.trunovas@vrm.lt

 

ŠALTINIS: mazeikiai.lt