Socialinės paramos mokiniams naujovės

Balsas.lt

 Nuo sausio 1 dienos įsigaliojo Seimo priimti Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai. Įstatyme numatytos dvi paramos mokiniams rūšys – nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti. Seimo priimti įstatymo pakeitimai susiję tik su nemokamu maitinimu.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas, jei pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (šiuo metu 525 Lt), išskirtiniais atvejais – 2 VRP – 700 Lt. Numatyta, kad savivaldybės gali skirti paramą ir kitais atvejais savivaldybės nustatyta tvarka, tam panaudojant iki 2 proc. socialinei paramai mokiniams skirtų lėšų.

 

Pagal Vyriausybės parengtą mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarką, nustatyti mokinių nemokamo maitinimo rūšių prioritetai: pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, pusryčiai ar pavakariai.

 

Siekiant užtikrinti, kad mokiniai iš mažai pajamų turinčių šeimų gautų nemokamą maitinimą, rekomenduojama mokiniams ir toliau teikti nemokamus pietus, o dėl nemokamų pusryčių ar pavakarių, įvertinus mokyklų rekomendacijas, šeimų gyvenimo sąlygas ir būtinybę gauti paramą, priimti naujus sprendimus.