Informacija dėl šalpos išmokų ir išmokų vaikui mokėjimo sąlygų ir dydžių pasikeitimo

 Nuo šių metų sausio 1 d., įsigaliojus socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui, pasikeitė šalpos išmokų ir išmokų vaikui mokėjimo sąlygos ir dydžiai.

Šalpos išmokos

Mirus šalpos išmokos gavėjui, jį laidojančiam juridiniam ar fiziniam asmeniui, išmokama už mirties mėnesį priklausanti šalpos išmoka. O mirus šalpos pensijų, šalpos  našlaičių  pensijų,  šalpos kompensacijų  ir  socialinių pensijų gavėjui, jį laidojusiems  asmenims  dar išmokama mirusiajam asmeniui mirties mėnesį priklausiusio atitinkamos pensijos ar šalpos kompensacijos dydžio vieno  mėnesio suma.

Slaugos ir priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijų gavėjams bus mokama 85 proc. paskirtos slaugos, priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos.  
Darbingiems darbingo amžiaus šalpos kompensacijos gavėjams taip pat bus mokama 85 proc. paskirtos šalpos kompensacijos.

 

Šalpos kompensacijos bus perskaičiuotos darbingiems darbingo amžiaus šalpos kompensacijų gavėjams, kurie turi draudžiamųjų pajamų, t.y. turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, arba gauna ligos (įskaitant darbdavio mokamas ligos dienomis), motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas, mokamas pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos socialinio draudimo pašalpas, mokamas pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą.  

 

Taip pat 50 proc. priklausančios šalpos kompensacijos sumos bus mokama gavėjams, kurie yra draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus, jų draudimo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu laikotarpiu.

 

Išmokos vaikui

Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka (97,50 Lt)  per mėnesį, jeigu vaiko tėvai ar globėjai pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt).

 

Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (52 Lt) per mėnesį, jeigu vidutinės šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt):

   1) kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;

   2) kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę globojami vaikai mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

 

Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajame įstatyme, kurį gruodžio 9 d. priėmė Seimas, įtvirtinta nuostata, kad juo nustatomas išmokų mažėjimas yra laikinas, jis įsigalioja nuo 2010 m.sausio 1 d. ir galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d.

 

www.mazeikiai.lt informacija.