Tiesos valanda

Laidotuvėse kunigas sako kalbą, visaip giria velionę, pasakoja,
kokia ta buvo gera, rūpestingas, kaip mylėjo vyrą ir vaikus…
Staiga našlys sušunka:
– Palaukit, palaukit, mes čia gal ne tą laidojam?!!!