Vienbalsiai – "gaisrams – ne"

 

Kovo 31 d., antradienį, Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje vyko savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro posėdis „Dėl papildomų veiksmų užtikrinant miškų, pievų ir durpynų gaisrų prevenciją“.

Posėdyje dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos specialistai, seniūnijų atstovai, Telšių apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros, Mažeikių miškų urėdijos ir Mažeikių rajono policijos komisariato pareigūnai.

 

Pasak Administracijos direktoriaus pavaduotojo, Savivaldybės Ekstremalių situacijų valdymo centro vadovo Romualdo Sakalausko, posėdžio tikslas – tinkamai pasiruošti galimoms grėsmėms – sausos žolės deginimui pievose, gaisrams miškuose bei durpynuose.
Telšių apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas Raimondas Ramanauskas informavo, kad praėjusiais metais rajone užregistruoti 87 iškvietimai gesinti degančią sausą žolę. Blogiausia, anot pareigūno, kai nuo degančios žolės užsidega miškai, pastatai.

Pasak R. Ramanausko, per praėjusius tris metus, žolės deginimo atvejų kiek sumažėjo. Tam įtakos turėjo Žemės ūkio ministerijos priimtas įstatymas, kuriame numatyta ūkininkams, deginantiems sausą žolę, nemokėti išmokų už deklaruotus pasėlius.
Posėdžio dalyviai akcentavo, kad Mažeikių miesto teritorijoje esantis Didžlaukių durpynas, kuris šiuo metu priklauso Mažeikių miškų urėdijai, sausuoju metų periodu kelia gaisrų pavojų.

Pasak Savivaldybės vyriausiojo specialisto civilinei saugai Antano Murausko, prieš du metus Didžlaukių durpyne kilęs gaisras parodė, kad dėl kontrolės ir budėjimų stokos šiame durpyne, gali kilti potencialus pavojus Mažeikių miesto gyventojams.

UAB „Renavo durpynas“ direktoriaus Algimanto Barkausko teigimu, gaisrą durpyne gali sukelti menkiausia kibirkštėlė ar numesta neužgesinta nuorūka. A. Barkauskas patikino, kad UAB „Renavo durpynas“ galimiems gaisrams pradėjo ruoštis žiemą. Darbuotojams organizuojami mokymai, rūpestingai tvarkoma durpyne dirbanti technika. Šiuo metu jau sukomplektuoti kibirai, kastuvai, siurbliai bei žarnos, nuolat vyksta budėjimas. Durpyno teritorijoje iškasti aštuoni tvenkiniai, kad kilus gaisrui būtų kuo jį užgesinti. „Renavo durpyno“ vadovas sakė, kad nedidelius gaisrus pajėgia užgesinti patys bendrovės darbuotojai.
Susirinkime iškilo klausimas dėl privažiavimo per privačias valdas prie vandens telkinių kilus gaisrui.

 

Vis dar pasitaiko atvejų, kai žemių, esančių prie vandens telkinių, savininkai trukdo prie jų privažiuoti. R. Ramanauskas priminė, kad įstatyme numatyta, jog gaisro metu prie vandens tekinio per privačias valdas galima važiuoti ir be žemės savininko sutikimo.
„Šiuo klausimu negali būti jokių diskusijų. Juk vanduo skirtas ne daržams laistyti, o gaisrui gesinti“, – sakė Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas.

Savivaldybės vyriausiasis specialistas civilinei saugai, Antanas Murauskas, akcentavo pilietiškumo ugdymo svarbą: „Kiekvienas žmogus ekstremalioje situacijoje privalo elgtis pilietiškai, vykdyti civilinės saugos pareigūnų nurodymus ir aktyviai dalyvauti likviduojant ekstremalių situacijų sukeltus padarinius“.
Posėdyje buvo nutarta sudaryti prevencinio darbo grupę, kurioje Savivaldybės specialistai, seniūnijų, ugniagesių, aplinkos apsaugos agentūros, policijos, miškų urėdijos atstovai pagal sudarytą planą aplankys rajono seniūnijas, dalyvaus bendruomenių susirinkimuose, kur kalbės apie atliekų bei sausos žolės deginimo žalą, už deginimą gręsiančias baudas. Darbo grupė taip pat spręs, kaip apsaugoti nuo gaisrų Didžlaukių durpyną.

 

www.infomazeikiai.lt ir www.mazeikiai.lt informacija.