Antro dyzelino hidrovalymo įrenginio modernizacija

Naftos produktų perdirbimo gamykloje Mažeikiuose prasidėjo antrojo dyzelino hidrovalymo įrenginio modernizacija. Darbus, kurie susiję su šio įrenginio pritaikymu mažasierio dyzelino gamybai, ketinama baigti balandžio pradžioje.

Mažasierį dyzeliną AB „Mažeikių nafta“ gamina nuo 2009 m. pradžios, praėjusių metų rudenį modernizavusi pirmąjį dyzelino hidrovalymo įrenginį.

Modernizavus antrąjį dyzelino hidrovalymo įrenginį, bus užtikrinta stabili mažasierio dyzelino gamyba. Sieros mažinimas dyzeline yra susijęs su naujais ES reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2009 metų sausio 1 dienos, kai ES leidžiama pardavinėti dyzeliną su maksimaliu 10 ppm (10 mg/kg) sieros junginių kiekiu.

Modernizavus dyzelino hidrovalymo įrenginį, bus užtikrinta stabili mažasierio dyzelino gamyba. Tokiu būdu šis „Mažeikių naftos“ produktas taps dar konkurencingesnis Europos rinkose, ir tai leis bendrovei pagerinti savo pasiūlą.

Modernizacijos darbų antrajame dyzelino hidrovalymo įrenginyje metu naftos perdirbimas bus mažesnis nei įprasta. Tačiau tai neturės įtakos naftos produktų pardavimams, kadangi gamybos procesas nebus nutrauktas, nes kiti įrenginiai nebus sustabdyti. Bendrovės gaminamų naftos produktų pakaks aprūpinti naftos produktais vietos rinkas.