ES pradeda moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumo mažinimo kampaniją

Europos Komisija pradėjo ES masto kampaniją, kuria siekiama mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. Visoje ES moterys vidutiniškai uždirba 17,4 % mažiau nei vyrai. Informavimo apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą, jo priežastis ir galimus problemos sprendimo būdus kampanija pradedama kovo 8 d. – Tarptautinę moters dieną. Jos esmė – principas „vienodas darbas – vienodas darbo užmokestis“.

Vienodas darbo užmokestis už vienodą darbą – vienas iš pamatinių Europos Sąjungos principų, įtvirtintas 1957 m. Romos sutartyje ir patvirtintas 1975 m. direktyvoje, kuria draudžiama bet kokia diskriminacija, susijusi su moterų ir vyrų darbo užmokesčiu už tą patį arba vienodos vertės darbą. Dėl veiksmingų Europos ir nacionalinių vienodo darbo užmokesčio teisės aktų labai sumažėjo „paprastų ir matomų“ tiesioginės diskriminacijos atvejų – kai vyras ir moteris, atliekantys tokį patį darbą, turėdami vienodą patirtį ir gebėjimus, ir pasiekiantys tokių pačių rezultatų, gauna nevienodą atlyginimą. Tačiau kodėl ES vis tiek išlieka 17,4 % moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas?
Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas rodo visos ekonomikos vidutinio valandinio moterų ir vyrų darbo užmokesčio prieš atskaitant mokesčius skirtumą. Šis skirtumas rodo, kad moterys tebepatiria diskriminaciją ir nelygybę darbo rinkoje. Pavyzdžiui, moterų atliekamas darbas dažnai laikomas ne tokiu vertingu ir moterys dažnai dirba sektoriuose, kuriuose vidutinis darbo užmokestis yra mažesnis nei sektoriuose, kuriuose dominuoja vyrai, pavyzdžiui, prekybos centruose dirbančios kasininkės paprastai uždirba mažiau nei parduotuvėse dirbantys vyrai.
Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas taip pat sumažina moterų viso gyvenimo pajamas ir pensiją, dėl ko jos vėliau gyvenime patiria skurdą. 21 % 65 metų ir vyresnių moterų gresia skurdas, palyginti su 16 % vyrų.
Kampanija siekiama geriau informuoti apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą ir jo mažinimo būdus. Siekiant užmegzti ryšius su piliečiais, darbdaviais ir darbuotojais, visoje Europoje bus propaguojama geroji šios srities patirtis, o darbdaviams ir profesinėms sąjungoms Europos bei nacionaliniu lygmenimis bus išplatinti kampanijos informacijos rinkiniai. Kita kampanijos veikla – speciali interneto svetainė, informaciniai pranešimai Europos spaudoje bei plakatai.
Kampanija pradedama atsižvelgiant į 2007 m. paskelbtą Komisijos politinį komunikatą dėl darbo užmokesčio skirtumo, kuriame buvo analizuojamos skirtumo priežastys ir nustatytos ES lygmens veiksmų kryptys. Komunikate buvo pabrėžiamas poreikis gerinti informuotumą apie darbo užmokesčio skirtumą ir jo mažinimo būdus imantis veiksmų visuose lygmenyse, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis ir skiriant dėmesio visiems šį skirtumą lemiantiems veiksniams.