Įsteigtos naujos AB „Mažeikių nafta“ dukterinės bendrovės

 

AB „Mažeikių nafta“ informuoja, kad vykdydama numatytą strategiją Bendrovė tęsia restruktūrizaciją ir užregistravo dvi naujas dukterines bendroves. Šios bendrovės perims iš AB „Mažeikių nafta“ veiklą, tiesiogiai nesusijusią su pagrindine Bendrovės veikla, t.y. naftos perdirbimo produktų gamyba.
2009 m. kovo 2 d. Juridinių asmenų registre įregistruota bendrovė UAB „EMAS“, buveinės adresas Juodeikiai, LT-89467, Mažeikių rajonas, Lietuvos Respublika, kurios įstatinis kapitalas yra 5 200 000 litų, ir UAB „Remonto mechanikos centras“, buveinės adresas Juodeikiai, LT-89467, Mažeikių rajonas, Lietuvos Respublika, kurios įstatinis kapitalas – 6 200 000 litų.

AB „Mažeikių nafta“ yra vienintelė bendrovių UAB „EMAS“ ir UAB „Remonto mechanikos centras“ steigėja ir akcininkė. Akcijos apmokėtos piniginiais AB „Mažeikių nafta“ įnašais. UAB „EMAS “ pagrindinė veiklos sritis yra elektros įrangos montavimo, priežiūros, remonto ir kitos susijusios paslaugos. UAB „Remonto mechanikos cechas“ užsiims mechaninės įrangos montavimo, remonto ir kitomis susijusiomis paslaugomis.  Restruktūrizuojant AB „Mažeikių nafta“ jau įsteigtos dvi bendrovės. Viena teikia patalpų valymo, teritorijos priežiūros ir kitas susijusias paslaugas (UAB „Paslaugos Tau“), o antra – sveikatos priežiūros paslaugas (UAB „Mažeikių naftos“ sveikatos priežiūros centras). 

 

www.nafta.lt