Mokymų centras ,,Heureka“ 2009 – 06 – 19 dieną kviečia į seminarą Mažeikiuose!

 

„DOKUMENTŲ RENGIMAS IR VALDYMAS“
Kiekvienas įmonės žingsnis yra fiksuojamas dokumentu. Be to neapsieina nė viena įmonė. Dokumentuose pateikiama informacija turi būti tiksli, aiški, suprantama bei teisinga, nes taip užtikrinama skaidri įmonės veikla. Be to, labai svarbu, kad informacija apie įmonės veiklą būtų kaupiama, tvarkoma ir saugojama laikantis tam tikrų taisyklių, leidžiančių greitai surasti reikiamą dokumentą bei nepasimesti begalinėje dokumentų jūroje. 

 

 

 

Tiksliai ir operatyviai parengti bei tinkamai susisteminti ir sutvarkyti dokumentai – sėkmingos Jūsų įmonės veiklos garantas.

Seminaras skirtas: visiems įmonės/įstaigos darbuotojams, kurie yra atsakingi už teisingą dokumentacijos tvarkymą, archyvavimą įmonėje/įstaigoje.  

Seminare mokomasi, kaip parengti įmonės dokumentus laikantis bendrųjų įforminimo reikalavimų, kaip juos kaupti ir saugoti, kad būtų užtikrinti įstaigos veiklos įrodymai.  

Seminare pateikiama pavyzdžių iš įvairių įmonių dokumentavimo praktikos, konsultuojama dokumentų valdymo klausimais:

Įmonės dokumentų valdymas.
Bendrieji įstaigos dokumentų įforminimo reikalavimai.
Įstaigos siunčiamieji dokumentai, jų įforminimas. Raštai. Bendrosios dalykinio susirašinėjimo taisyklės.
Įstaigos vidaus dokumentų rengimas ir įforminimas. Protokolų, pažymų, aktų, įgaliojimų, prašymų rengimas ir įforminimas.
Teisės aktai ir jų įforminimas. Įsakymų (veiklos, kadrų, atostogų, komandiruočių), potvarkių rengimas ir įforminimas.
Nuostatų, įstatų, instrukcijų rengimas, įforminimas.
Dokumentų apyvarta.
Dokumentų registracija. Dokumentų registrai.
Gautų dokumentų tvarkymas.
Įmonėje parengtų dokumentų tvarkymas.
Bylų tvarkymas.
Dokumentacijos plano sudarymas.
Bylų apskaita.
Bylų parengimas saugoti.
Personalo dokumentai.
Asmens bylos. Pareiginės instrukcijos.  
Administracinės kalbos kultūra.

 

Lektorė:  Inga Augustinienė – Socialinių mokslų kolegijos lektorė, dėstanti Kalbos kultūros ir dokumentų valdymo kursą.

2007 m. yra išleidusi mokomąją knygelę „Dokumentų rengimas“. Dėstytoja yra kolegijos Dokumentų ekspertų komisijos pirmininkė.

Nuo 2006 m. veda mokymus ir seminarus įmonėse. Nuolat domisi kalbos aktualijomis ir dokumentų valdymo naujovėmis.

 

Kiekvienas seminaro dalyvis:

Gauna išsamią seminaro medžiagą.
Sužino, kaip taisyklingai rengti dokumentus,  paruošti archyvavimui, sutvarkyti bylas, pagal naujausius reikalavimus.
Gauna praktinių žinių, patarimų ir atsakymų į darbe kylančius klausimus.

Seminaro trukmė/vieta:  
8 akademinės valandos   
2009  birželio 19 d., 10 val.
Viešbutis „Palma“ konferencijų salėje, Respublikos g. 27, Mažeikiai

 
Kaina: 1 4 5 Lt (padalomoji medžiaga, seminaro dalyvio pažymėjimas).

 

Norint dalyvauti seminare, būtina užsiregistruoti iš anksto.   Registracija priimama iki 2009.06.17    12:00 val.  

Tai padaryti galite paskambindami į mokymų centrą žemiau pateiktais kontaktais arba atsiųsdami užpildytą dalyvio registracijos anketą, kuri pateikta prisegtame dokumente.

 

Išsamesnė informacija:

Tel. (8~46) 412 064, faks. (8~46) 412 062.

El.paštu.   laura@heureka.lt   

www.heureka.lt