Kviečiame susipažinti su Plinkšių dvaro sodybos apsaugos specialiojo plano koncepcija

 

Mažeikių rajono savivaldybei pateikta Plinkšių dvaro sodybos (Plinkšės km., Mažeikių r.) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano koncepcija. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio užsakymu šį planą rengia VĮ „Lietuvos paminklai“.
Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Plinkšių dvaro sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Siekiama nustatyti Plinkšių dvaro sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą dvaro sodybos teritorijoje ir apsaugos zonoje, reglamentuoti žemės darbus, statinių ir įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, išorės apdailos medžiagas, apželdinimą, želdinių aukštį, tankį, transporto srautus, jų intensyvumą.
Mažeikių rajono savivaldybės vyresniosios specialistės paminklosaugai Eugenijos Kupliauskienės nuomone, gyventojai turėtų labai gerai išstudijuoti pagrindinį specialiojo plano koncepcijos brėžinį – į specialiuoju planu nustatytą Plikšių dvaro sodybos teritoriją bei apsaugos zoną įeina keletas privačių sklypų. Be to, vertybės teritorijoje esančius istorinės vertės neturinčius pastatus (tarp jų ir profilaktoriumo pastatą) siūloma nugriauti.
Pagrindinis specialiojo plano koncepcijos brėžinys eksponuojamas Šerkšnėnų seniūnijoje ir Mažeikių rajono savivaldybės (Laisvės g. 8/Laižuvos g. 1, Mažeikiai) „viename langelyje“.

Išsamus specialiojo plano koncepcijos sprendinių aprašymas