Siūlymas atpiginti "brangiuosius" notarų veiksmus keleriopai pabrangins "pigiuosius"

 

Notarų paslaugų kainodarą mechaniškai susiejus su notarų darbo sąnaudomis, kaip siūlo Teisingumo ministerija, paprastieji notarų veiksmai pabrangtų iki 500 procentų. Tai ketvirtadienį spaudos konferencijoje Teisingumo ministerijoje pareiškė Lietuvos notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis, komentuodamas teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus prognozes apie galimus notarų paslaugų kainodaros pokyčius.

„Remdamiesi auditorių skaičiavimais, šiandien galime daryti prielaidą, kad mechaniškai susiejus notarų paslaugų kainodarą su notarų darbo sąnaudomis, paprastieji notarų veiksmai pabrangtų iki 500 procentų”, – sakė M.Stračkaitis
Lietuvos notarų rūmai, kaip ir Teisingumo ministerija, auditorių bendrovės „Ernst&Young Baltic” pagalba atliko notarų paslaugų kainodaros tyrimą pagal 2005 – 2007 metų duomenis. Be to, Rūmai jau gavo duomenis ir apie 2008 m. bei 2009 m. pirmųjų dviejų mėnesių notarų pajamas. Per 2008-sius notarų pajamos, palyginti su 2007-siais, sumažėjo 21,6 procento, prognozuojama, kad 2009-siais mažės nuo 40 iki 70 procentų.
Lietuvos notarų rūmų prezidento teigimu, notarinių veiksmų įkainiai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant ne tik į ekonominius argumentus, bet ir notaro atsakomybę atliekant notarinius veiksmus, bei notarinių veiksmų socialinę reikšmę. Sprendimas atpiginti dalį notarinių veiksmų, M.Stračkaičio teigimu, nepalengvins klientų padėties, nes daugiau kaip devyniasdešimt procentų notarų veiklos sudaro paprastieji ir nebrangūs notariniai veiksmai. Juos branginti rekomenduoja auditoriai.
M.Stračkaičio teigimu, politiniai sprendimai dėl teisinių profesijų, taip pat – ir notaro, veiklos reguliavimo turėtų būti paremti kruopščia, gerai subalansuota ir išsamia teorijos ir praktikos analize. Auditorių tyrimą turi papildyti kiti moksliniai ir praktiniai ES šalių notariato patirties tyrimai. Pagal LR notariato įstatymą, notarų paslaugų įkainius savo įsakymu nustato teisingumo ministras, suderinęs juos su finansų ministru.
Lietuvos notarų rūmų prezidentas palankiai įvertino Teisingumo ministerijos tyrimą apie notarų darbo problemas ir paslaugų kainodarą. Notarai sveikina siūlymus perduoti jiems papildomas funkcijas, kurios šiuo metu priskirtos kitoms teisinėms institucijoms, pvz., kai kuriuos civilinės metrikacijos įstaigų atliekamus veiksmus – santuokų ar gimimo registravimą, taip pat vykdyti dalį šiuo metu teismų atliekamų funkcijų – santuokos nutraukimą bendru sutuoktinių sutikimu, pareiškimų dėl paveldėjimo procedūrų taikymo nagrinėjimą.