Komisija siekia, kad ES bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugos būtų teikiamos keliomis kalbomis

Nuo 2008 m. gruodžio ES piliečiai bet kurioje Europos Sąjungoje su pagalbos tarnybomis gali nemokamai susisiekti skambindami tiek fiksuotojo, tiek judriojo ryšio telefonais bendruoju ES pagalbos numeriu 112.
Tačiau tik vienas iš keturių europiečių žino, kad šis gyvybiškai svarbus telefono numeris galioja ir kitose valstybėse narėse, o beveik trečdaliui skambinusiųjų šiuo numeriu kitose šalyse kilo susikalbėjimo problemų. Todėl Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba vasario vienuoliktąją paskelbė Europos pagalbos telefono numerio 112 diena – taip siekiama populiarinti telefono numerį 112 ir skatinti nacionalines valdžios institucijas, kad ES bendrojo pagalbos telefono numerio paslaugos būtų teikiamos daugiau kalbų.

Europos Komisijos atlikta visos ES apklausa rodo, kad 94 % ES piliečių mano, jog turėti bendrą ES pagalbos numerį naudinga. Šiandien paskelbtoje „Eurobarometro“ apklausoje taip pat nurodytos dar tobulintinos sritys:
Kalbos problemos. 28 procentams telefono numeriu 112 užsienyje skambinančių asmenų kyla susikalbėjimo problemų, nors, remiantis 21 valstybės narės pateikta informacija, pagalbos centrai į skambučius telefono numeriu 112 iš esmės turėtų sugebėti atsakyti anglų kalba (12 valstybių narių – vokiečių ir 11 valstybių narių – prancūzų kalba).

Telefono numerio 112 žinomumas. Apskritai spontaniškai pasakyti, kad telefono numeris 112 yra numeris, kuriuo pagalbos tarnybas galima iškviesti bet kur Europos Sąjungoje, galėjo tik 24 % apklaustų europiečių. Šis rodiklis dviem procentais geresnis, palyginti su 2008 m. vasario mėn., bet piliečių, žinančių apie ES pagalbos telefono numerį, dalis įvairiose šalyse smarkiai skiriasi – nuo 3 % Italijoje iki 58 % Čekijoje. Daugelyje valstybių narių apie telefono numerį 112 piliečiai ir šalies svečiai informuojami, pvz.: Suomijoje kasmet vasario vienuoliktąją minima pagalbos telefono numerio 112 diena; atvykusieji į Bulgariją gauna SMS žinutę apie telefono numerį 112; apie telefono numerį 112 informuojama Austrijos, Graikijos ir Ispanijos greitkeliuose ir kelių mokesčių rinkimo vietose, Belgijos, Čekijos, Estijos, Airijos, Graikijos, Nyderlandų ir kitų šalių geležinkelio stotyse ir oro uostuose; Švedijoje prieš kelionių sezono pradžią organizuojamos žiniasklaidos informavimo apie telefono numerį 112 kampanijos. Per praėjusius metus telefono numerio 112 žinomumas mažiausiai 10 % padidėjo Bulgarijoje, Švedijoje, Rumunijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje.
„Eurobarometro“ apklausa taip pat parodė, kad: per pastaruosius penkerius metus pagalbos numeriu yra skambinę ketvirtadalis ES piliečių; dauguma vis dar skambino fiksuotojo ryšio telefonu – nors fiksuotojo ryšio telefonu skambino 53 % asmenų, vis dėlto pagalbos skambučių padaugėjo ir iš mobiliųjų telefonų (45 %, palyginti su 42 % 2008 m.). Norėdama užtikrinti, kad telefono numeris 112 būtų žinomas visoje Europoje, Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba vasario vienuoliktąją paskelbė Europos pagalbos telefono numerio 112 diena. Komisija ir valstybės narės stengsis aktyviau reklamuoti telefono numerį 112, ypač prieš vasaros atostogų laikotarpį.
Pagrindinė informacija: Europos pagalbos telefono numeris 112 įdiegtas 1991 m. tam, kad, be nacionalinių pagalbos telefono numerių, visose ES valstybėse narėse būtų vienas pagalbos telefono numeris, kuriuo visiems, visų pirma keliautojams, būtų lengviau susisiekti su pagalbos tarnybomis.
Nuo 1998 m. ES taisyklėmis valstybės narės įpareigotos užtikrinti, kad šiuo numeriu visi fiksuotojo ir judriojo ryšio telefonų naudotojai galėtų skambinti nemokamai. Nuo 2003 m. telekomunikacijų operatoriai informaciją apie skambintojo vietą privalo pateikti pagalbos tarnyboms, kad jos galėtų greitai surasti nelaimės ištiktus asmenis ES valstybės narės taip pat privalo didinti piliečių informuotumą apie telefono numerį 112.
Siekdama užtikrinti telefono numeriu 112 teikiamas paslaugas, Komisija pradėjo 17 pažeidimų negrinėjimo procedūrų prieš penkiolika šalių, kuriose šis numeris neįdiegtas, nenustatoma skambintojo vieta arba į skambutį reaguojama netinkamai. Dauguma iš šių procedūrų nutrauktos, nes šalys ėmėsi taisomųjų priemonių.
Telefono numeris 112 naudojamas greta kitų pagalbos telefono numerių, bet Danija, Suomija, Nyderlandai, Portugalija, Švedija ir visai neseniai Rumunija nusprendė telefono numerį 112 paskelbti pagrindiniu nacionaliniu pagalbos telefono numeriu. Kitose šalyse 112 yra vienintelis tam tikrų pagalbos tarnybų iškvietimo telefono numeris (pvz., Estijoje ir Liuksemburge – greitosios pagalbos ir gaisrinės). Komisijos telefono numerio 112 tinklalapis www.ec.europa.eu/112
Kaip telefono numeris 112 veikia mano šalyje http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm
Informacija vaikams http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm