Prie Seimo – daugiau policininkų nei studentų

www.alfa.lt

Nors valdžios atstovai uždraudė studentams mitinguoti prie Seimo, dėl šventos ramybės į pagalbą buvo pasitelkti policijos pareigūnai. Likus kelioms minutėms iki mitingo pradžios prie Seimo būriuojasi daugiau patruliuojančių pareigūnų nei į mitingą susirinkti žadėjusių studentų.
Lietuvos studentai neteko teisės vasario 19 d. surengti mitingą Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų. Savivaldybė nepalankų sprendimą priėmė, kai studentų atstovai atsisakė garantuoti, kad protestuoti susirinks ne daugiau kaip trys šimtai žmonių.

Savivaldybės sprendimą neleisti surengti taikios protesto akcijos studentų organizacija „Už kokybišką ir prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvoje“ laiko antidemokratijos išraiška. Kritišką nuomonę apie draudimą viešai išsakė ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius.

Studentai smerkia valdžios draudimus

„Valdžios sprendimas uždrausti mitingą – keistas. Kodėl demokratiškoje valstybėje nebegalima taikiai išreikšti tam tikroje visuomenės grupėje kylančio nepasitenkinimo? Demokratijai nėra nustatytos ribos. Lietuvoje yra daugiau kaip 200 tūkst. studentų, o valdžia nenorėjo leisti mitinguoti daugiau nei 300 žmonių“, – Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Jonas Okunis.

Pašnekovo teigimu, LSS yra nusibrėžusi diplomatinę liniją, todėl, vykstant deryboms valdžios lygmeniu, niekada nepritariama jokiems kraštutinumams: „Kalbų apie riaušes ar kitokį smurtą nebuvo ir nebus. (Ar reikalausite švietimo ministro atsistatydinimo?) Mūsų sąjunga į Gintarą Steponavičių žiūri kaip į rimtą bendraujantį politiką. Ilgai dalyvauju studentų veikloje, todėl galiu pasakyti, kad G. Steponavičius yra pirmas ministras, kuris taip aktyviai eina į viešumą.“

Švietimo ministras taip pat pasmerkė valdžios sprendimą neleisti studentams mitinguoti: „Toks noras apibrėžtas Konstitucijoje, bet šiuos klausimus sprendžia ne Seimas ar vyriausybė, o vietinė valdžia. Iš savo pusės noriu pridurti, kad mūsų programoje suplanuotus darbus galima pradėti įgyvendinti. Turime palankią dirvą pereiti nuo kalbų prie darbų.“

Ketino reikalauti ministro atsistatydinimo

Uždraustame vasario 19 d. mitinge „Už esminę ir teisingą aukštojo mokslo reformą“ turėjo būti protestuojama prieš nepagrįstą studentų apmokestinimą bei aukštojo mokslo reformos imitaciją.

Turėjo būti reikalaujama reformą vykdyti kiek įmanoma greičiau, bet tik atsisakius vyriausybės siūlomos reformos koncepcijos ir pasinaudojant alternatyviais siūlymais, paremtais socialinio teisingumo principu, ir užtikrinant reformos rengimo bei vykdymo skaidrumą. Taip pat ketinta reikalauti G. Steponavičiaus atsistatydinimo arba atleidimo iš švietimo ir mokslo ministro pareigų.

Švietimo ministras pateikė savo nuomonę, kodėl vieni studentų atstovai jo darbą vertina neigiamai, kiti teigiamai. „Kiek man žinoma, tik grupė „Už kokybišką mokslą“, kurią sudaro dešimt žmonių, pasisako už švietimo ir mokslo ministro nuvertimą. Kiekvienas gali turėti savo nuomonę. Su visais kitais sutariame ir dirbame siekdami bendrų tikslų“, – teigė G. Steponavičius.

„Šiandien piketuosime tvirtai užklijuotomis burnomis, – sakė grupės narys Nerijus Stasiulis. – Tai simbolizuos nedemokratiškų šalių patirtį primenantį draudimą šiandien susirinkti Lietuvos jaunimui ir kitiems švietimo sistema susirūpinusiems žmonėms ir kartu pareikšti nepasitenkinimą prie liepto galo vedančia vyriausybės vykdoma aukštojo mokslo politika. Teikiame siūlymus, bet mums, kartu su mus palaikančiais Lietuvos piliečiais, uždrausta šiandien juos išsakyti.“

Protestuos užklijuotomis burnomis

Pikete, kuris vasario 19 d. nuo 13 val. vyks Nepriklausomybės aikštėje ir truks apie valandą, dalyvaus, kaip leidžia įstatymas, dešimt žmonių.

Per jį bus laikomi plakatai su šūkiais: „Šiandien čia turėjo vykti masinis mitingas“, „Bet mums uždrausta mitinguoti“, „Stop „laisvos rinkos“ socialiniam eksperimentui“, „Išgirskit socialiai teisingus reformos siūlymus“. Demonstracijos metu laikysime „reformos“ autorių arba ideologų Andriaus Kubiliaus, Gintaro Steponavičiaus, Manto Adomėno, Nerijos Putinaitės, Gytauto Damijonaičio, Pauliaus Subačiaus fotografijas, po kuriomis bus prierašas – „Jaunimo priešas“. Taip pat bus laikoma Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintauto Palucko fotografija su prierašu „Konstitucijos priešas“.

Masinis mitingas turėtų įvykti kovo pradžioje. Šįkart grupė jį rengs kartu su aukštųjų mokyklų profesinėmis sąjungomis.

Įteiks reikalavimus Seimo pirmininkui

Šiandien prie Seimo piliečių grupė „Studentų pasipriešinimas“ pasirašys peticiją su reikalavimais ir įteiks ją Seimo pirmininkui.

Studentai išskyrė penkis peticijoje atsispindėsiančius reikalavimus su neslepiama ironija:

1. Visiems laikams panaikinti nemokamą mokslą,

2. Apmokestinti pensijas, barzdas ir orą,

3. Seimūnų algas pakelti iki 100 tūkst. Lt per mėnesį,

4. Toliau drausti visus mitingus ir taikius susirinkimus,

5. Nesankcionuotų mitingų dalyvius šaudyti kovinėmis kulkomis.

Peticija bus surašyta ne ant paprasto A4 formato popieriaus lapo, o ant dideles 3×3 m drobės. Ši peticija bus nešama į Seimo rūmus.
Primename, kad vasario 19 d. buvo planuojami du mitingai. Piliečių grupė „Už kokybišką ir prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvoje“ ketino rengti mitingą 15 val., o piliečių grupė „Studentų pasipriešinimas“ – 14 val. Abu mitingai buvo valdžios uždrausti.