Rytoj Konstituciniame Teisme bus nagrinėjama LEO LT byla

www.balsas.lt

Rytoj Konstitucinis Teismas rengia viešą teisminį posėdį, kuriame bus nagrinėjama LEO LT byla.
Bus aiškinamasi, ar Atominės elektrinės įstatymo 8, 10, 11 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatos neprieštarauja Konstitucijai.
Byla turėjo būti pradėta nagrinėti dar praėjusią savaitę, tačiau dėl aplinkybių, „susijusių su bylos medžiaga“, buvo atidėta. Kokios tos aplinkybės, patikslinta nebuvo.

 

Kol bus paskelbtas teismo nutarimas, sustabdytas Atominės elektrinės įstatymo 10 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio 1 dalies 1 punkto galiojimas – jie numato, kad nacionalinis investuotojas dalyvauja įgyvendinant naujos atominės elektrinės statybos, jungčių su Lenkija ir Švedija projektus, taip savo rankose sutelkdamas pagrindinę elektros gamybos, perdavimo, skirstymo, eksporto, importo dalį, be to, Vyriausybė turi teisę derėtis su VST savininku dėl nacionalinio investuotojo steigimo ir visų jam priklausančių akcijų investavimo ir dėl naujų išleidžiamų nacionalinio investuotojo akcijų įsigijimo.

LEO LT vadovas Gintautas Mažeika yra teigęs, kad teisminis procesas turi įtakos nacionalinio investuotojo reputacijai ir prarandama laiko įgyvendinant tarptautinius projektus, derantis su strateginiais partneriais bei finansų institucijomis.

Pernai rudenį gavęs Seimo priimtą kreipimąsi dėl įstatymų, leidusių įsteigti LEO LT, konstitucingumo KT turi šią bylą nagrinėti be eilės. Tačiau kiek ilgiau, nei tikėtasi, užtruko pasirengimas nagrinėti bylą.

www.balsas.lt