Situacijos darbo rinkoje apžvalga

Pasak Mažeikių darbo biržos KPS vyr. specialistės D. Mažonienės, per 2008 m. gruodžio mėn. Mažeikių darbo biržoje užsiregistravo 444 ieškantys darbo asmenys,  iš jų 442 bedarbiai. Užregistruotų bedarbių tarpe buvo 183 (41,4%) moterys, 78 (17,6%) jaunuoliai iki 25 metų, 107 (24,1%) bedarbiai vyresni nei 50 m.

2009-01-01 Mažeikių darbo biržoje registruotas  2859 ieškantis darbo asmuo, lyginant su praeitu mėnesiu padidėjo 9,9 procentais, o lyginant su praeitų metų lapkričio mėnesiu padidėjo 16,7 procentais.

2009-01-01  Mažeikių darbo biržoje buvo įregistruota bedarbių – 1791, iš jų 1005 (56,1%) – moterys, 150 (8,4%) – jaunuoliai iki 25 metų.

Po ilgesnės nei 3 metų darbo pertraukos gruodžio mėnesį užsiregistravo 47 (10,6%) bedarbiai. Niekur nedirbę – 21 (4,8%), 163 (36,9 %) – nekvalifikuoti (elementarių profesijų) bedarbiai.  

Procentas ieškančių darbo asmenų nuo darbingo amžiaus gyventojų gruodžio padidėjo  6,8 procentinio punkto.

Per mėnesį Mažeikių darbo biržoje  buvo įregistruotos 168 naujos laisvos darbo vietos, iš jų 149 – neterminuotam darbui.

Per 2008 m.  gruodžio nuolatiniam darbui įdarbinti 61 bedarbiai, nuo metų pradžios 1773.