„ORLEN Lietuva“ 2010 metų trečiąjį ketvirtį baigė mažesniu nuostoliu

Optimizavusi veiklą ir padidinusi iki 99 proc. perdirbimo pajėgumų panaudojimą, bendrovė pajamas 2010 m. trečiąjį ketvirtį padidino iki 1,53 mlrd. JAV dolerių, o tai yra 25 proc. daugiau nei per tą patį 2009 metų laikotarpį (1,23 mlrd. JAV dolerių).

Neigiamas žemų naftos perdirbimo maržų ir diferencialo (skirtumas tarp Ural ir Brent tipo naftos) poveikis bei nepalankios logistikos sąlygos turėjo įtakos bendrovės finansiniams rezultatams – AB „ORLEN Lietuva“ per 2010 metų trečiąjį ketvirtį patyrė 7 mln. JAV dolerių veiklos nuostolį (veiklos pelnas EBIT buvo neigiamas).

 

Veiklos efektyvumo didinimo veiksmai padėjo sumažinti nuostolius daugiau nei 80%, lyginant su 2009 metų trečiuoju ketvirčiu (36 mln. JAV dolerių). 

 

Konsoliduotas grynasis pelnas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atsižvelgiant į istorinę AB „ORLEN Lietuva turto vertę, per trečiąjį ketvirtį sudarė 9 mln. dolerių.

 

Vis dėlto, per devynis šių metų mėnesius Bendrovė patyrė 28 mln. JAV dolerių grynojo nuostolio. Devynių mėnesių rezultatams neigiamą įtaką turėjo makroekonominės, rinkos ir logistikos sąlygos.

 

– Nors makroekonominė aplinka šių metų trečiajame ketvirtyje pagerėjo, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, tai lyginant su 2010 metų antruoju ketvirčiu – ženkliai pablogėjo. Rugsėjo mėnesį perdirbimo marža buvo žemiausia nuo metų pradžios, – sako AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius Ireneusz Fąfara.

 

Naftos perdirbimo produktų gamykla Mažeikiuose per trečiąjį ketvirtį dirbo visapusiškai panaudodama savo perdirbimo pajėgumus. Geresnės rinkos sąlygos bei prastovų ir remonto darbų nebuvimas padėjo padidinti perdirbimo pajėgumų panaudojimą 9 proc., iki 99 proc. (lyginant 2010 metų trečiąją ketvirtį su tuo pačiu 2009 metų laikotarpiu), išlaikant stabilią 73 proc. šviesiųjų produktų išeigą.

 

Per 2010 metų trečiąjį ketvirtį bendrovės žaliavos perdirbimo apimtys, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 10 proc. ir 7 proc., lyginant su antruoju šių metų ketvirčiu. Per minėtą laikotarpį perdirbta 2,55 mln. tonų žaliavos, iš kurios 2,48 mln. tonų sudarė nafta. O tai buvo didžiausias žaliavos perdirbimas per ketvirtį nuo metų pradžios.

 

Šaltinis: ORLEN Lietuva

 

{parasas}