Lūšėje atidengtas paminklinis akmuo Lietuvos laisvės gynėjams

Vakar, liepos 6 dieną, Lūšėje atidengtas paminklinis akmuo partizanams, 1941 m. birželio 24 d., nuvertusiems sovietų traukinį ir išlaisvinusiems juo vežamus Latvijos piliečius.

Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje parapijos klebonas Egidijus Jurgelevičius aukojo šv. Mišias už Amžinybėn išėjusius Lietuvos laisvės gynėjus. Netoli Lūšės geležinkelio stoties vyko iškilmingas paminklinio akmens atidengimas bei šventinimas.

 

Renginyje dalyvavo LR Seimo narys Rytas Kupčinskas, Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Tarybos nariai: Laima Nagienė, Rimantas Norkus ir Leonas Mitkus, Šaulių sąjungos nariai, 1941-ųjų metų įvykių liudininkai, Židikų seniūnijos gyventojai.

 

Gausiai susirinkusiems šventės dalyviams prasmingus žodžius ir dainas dovanojo sediškė skaitovė ir dainų atlikėja Lina Rupšienė, viekšniškiai skaitovai Arūnas Baltutis ir Vidmantas Erlickis, Mažeikių tremtinių ir politinių kalinių choras „Atmintis“ (vadovė Zita Gužauskienė), saksofonu grojo Savivaldybės kultūros centro meno padalinio vadovas Augustas Petkus, meninę programą pristatė Židikų Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos vidurinės mokyklos mokiniai ir jų draugai iš Latvijos Kalnu vidurinės mokyklos.

 

Šventės vedėjas, Savivaldybės kultūros centro režisierius ir renginių organizatorius Paulius Mylė, priminė susirinkusiems, jog 1941 m. birželio 24 d. netoli Lūšės geležinkelio stoties pervažos dvylika partizanų nuvertė sovietų traukinį ir išlaisvino juo į Sibirą vežamus Latvijos piliečius. Mūšio metu žuvo du partizanai sukilėliai – Vincas Dubickas (g. 1910 m.) ir Kostas Statkus (g. 1914 m.).

 

Apie anų dienų įvykius susirinkusiesiems pasakojo mūšio dalyvis Augustas Mylė, šiuo metu gyvenantis Viekšnių seniūnijos Pakalūpio kaime.

 

Savivaldybės meras A. Tenys padėkojo A. Mylei, palinkėjo stiprios sveikatos, ilgų gyvenimo metų bei įteikė padėkos raštą ir paminklinio akmens fotografiją.

 

„Minėdami 70-ąsias 1941 m. birželio sukilimo metines, tariame Jums nuoširdžiausius padėkos žodžius už drąsą ir pasiaukojimą ginant Lietuvos laisvę, už laisvės kovų atminimo puoselėjimą, už didelio  gyvenimo pėdas, liekančias Mažeikių krašto ir visos Lietuvos istorijoje“, – kalbėjo A. Tenys.

 

Vienas iš renginio organizatorių, Lietuvos šaulių sąjungos Mažeikių kuopos vadas Pranas Trakinis taip pat dėkojo A. Mylei bei įteikė jam simbolinį traukinį.

 

Savivaldybės vadovas A. Tenys padėkojo ir paminklinio akmens autoriui, Mažeikių dailės mokyklos direktoriui Zenonui Steponavičiui, už partizanų atminimo įamžinimą Lūšės kaime.

 

Į paminklinio akmens atidengimo iškilmes atvykusi birželio 24-osios mūšyje žuvusio partizano V. Dubicko anūkė, kaunietė Loreta Vasiliauskienė sakė esanti nepaprastai sujaudinta senelio ir jo bendražygių atminimo įamžinimu.

 

Gyvojoje istorijos pamokoje, kaip renginį pavadino jo vedėjas P. Mylė, taip pat mintimis dalijosi LR Seimo narys R. Kupčinskas, dimisijos kapitonas, LLKS Žemaičių apygardos vadas Steponas Grybauskas, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos direktorė Rima Širvinskienė, Lietuvos Sąjūdžio Mažeikių skyriaus vadovė Jadvyga Bičkuvienė, 1941-ųjų įvykius prisiminė Lūšėje gyvenantis Eligijus Mylė, Lūšės seniūnaitė Jadvyga Jagminienė papasakojo susirinkusiesiems apie kaimo praeitį bei vietos gyventojų vardu pažadėjo pasirūpinti, kad paminklinį akmenį nuolat puoštų darželio gėlės.

 

Po iškilmių renginio dalyviai vaišinosi Šaulių virta kareiviška koše bei Mažeikių rajono savivaldybės ir Kultūros centro paruoštomis kukliomis vaišėmis.

 

Mažeikių rajono savivaldybės informacija

 

{parasas}