Rinkimų į Seimą duomenys

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, spalio 12-sios d. rinkimuose daugiamandatėje apygardoje daugiausia balsų gavo Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. Iš viso jie gavo 240193 rinkėjų balsus (19,58% nuo galiojančių biuletenių). Tautos prisikėlimo sąjunga (185569 rinkėjų balsai) ir Partija Tvarka ir teisingumas(156030 rinkėjų balsų) liko antroje ir trečioje vietoje.

Vienmandatėje apygardoje Mažeikių apygardoje VRK duomenimis daugiausia rinkėjų balsų (5631 balsus, 31,38% nuo dalyvavusių rinkėjų) gavo Stanislovas Giedraitis, kuris savo kandidatūrą išsikėlė pats. Jis akivaizdžiai pelnė daugiausia Mažeikių apygardos rinkėjų simpatijų. Kitų Mažeikių apygardos kandidatų rezultatai:
2. Jonas Jurkus – 1780 (gauta balsų) (9,92 % nuo dalyvavusių rinkėjų)
3. Rimantas Gricius – 1673 (9,32 %)
4. Vytautas Prialgauskas – 1668 (9,29 %)
5. Romas Venclovas – 1630 (9,08 %)
6. Antanas Naujokas – 1287 (7,17 %)
7. Valdemaras Šereika – 1155 (6,44 %)
8. Aporinaras Stonkus – 595 (3,32 %)
9. Pranas Noreika – 548 (3,05 %)
10. Rita Lidžiūtė – 451 (2,51 %)
11. Viktoras Bugnevičius – 418 (2,33 %)
12. Regina Gurklienė – 284 (1,58 %)
13. Konstantin Loboda – 169 (0,94 %)

Referendumas dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo laikomas neįvykusiu.
Pritrūko apie 60 000 rinkėjų balsų, kad referendumas būtų įvykęs.

Pastaba. Pateikti duomenys yra išankstiniai.