Paroda, skirta laisvės gynėjų dienai

Mažeikių viešosios bibliotekos salėje eksponuojama paroda „Mintys apie Laisvę ir Nepriklausomybę“.

„Kovo 11-oji ir Sausio 13-oji – dvi laisvę ir Nepriklausomybę įtvirtinusios dienos, kurių sakralinę didybę kūrė visi Lietuvos žmonės. Puoselėkime tų dienų bei didžiausią auką sudėjusių – žuvusių ir nukentėjusių – žmonių atminimą. Nuopelnai nesveriami ir nematuojami. Negalima atsiplėšti gabalėlio Nepriklausomybės ar atskirti sau Tėvynės dalelės. Veikiau priešingai. Galime tik didžiuotis, kad bendras mūsų ryžtas, visuotinė valia apgynė Lietuvą ir, rodos, pakeitė mus pačius“, – rašo žurnalistas Edmundas Ganusauskas knygoje „Gyvoji barikada“, primindamas visiems, ką išgyvenome 1991 m. sausio 13-ąją.

 

„Maža ko verta tauta arba ta šalis, kuri mano, kad vis tiek neįstengs prieš stipresnį, neatsilaikys prieš galingesnį. Tokia tauta – tai vergiško pobūdžio tauta, ir ji anksčiau ar vėliau turės išnykti ne tik iš valstybių, bet ir iš gyvųjų skaičiaus“. Antanas Smetona.

 

„Didžiausias tautos turtas – tai jos laisvė, nepriklausomybė. Ant to laisvės aukuro aukojama daug žmonių gyvybių, pakeliama daug sunkaus triūso, iškenčiami pažeminimai, kalėjimai, ištrėmimai, persekiojimai…“ Aleksandras Stulginskis.

 

„Jei nebūtume turėję meilės tėvynei, tiesai, greta stovinčiam artimui, šiandien būtume niekas“. Vytautas Landsbergis.

 

„Laisvė nėra baigtinė sąvoka: Mes ją kuriame kasdien iš naujo… Ji – mūsų širdyse“. Dalia Grybauskaitė.

 

Dar daugiau įžymių žmonių minčių apie laisvę, nepriklausomybę ir Tėvynės meilę perskaitysite Viešosios bibliotekos salėje eksponuojamoje parodoje. Čia galima susipažinti ir su dokumentinių fotografijų albumais „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“, „Lietuvos laisvės sąjūdis“, „Už laisvę ir Tėvynę“, „Lietuvos kelias“, „Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis“.

 

Mažeikių rajono viešosios bibliotekos informacija

 

{parasas}