Startuoja stogų atnaujinimo programa

Jau nuo 2012 m. sausio 16 d. startuoja šiferio stogų keitimo programa. Dar pavasarį žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus inicijuotas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos III krypties priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimas po derinimų su Europos Komisija pagaliau pasieks kaimo gyventojus.

Žemės ūkio ministerija parengė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, III krypties priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo planavimo būdu taisyklių projektą, kuriame nustatyti pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams, siekiantiems pakeisti kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų asbestines stogų dangas.

 

Dauguma Lietuvos kaimo savivaldybių rudens tarybos posėdžiuose svarstė ir tvirtino programas „Savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programa“. Jose numatyta galimybė iš ES finansuojamų programų lėšų skirti finansavimą asbestinių stogų dangai keisti. Atkreipiame dėmesį, kad paramos galės siekti tik tų savivaldybių kaimo gyventojai, kurios turės patvirtintą minėtą programą.

 

Paraiškos bus priimamos nuo 2012 m. sausio 16 d. iki kovo 30 d. Kaimo gyventojai, pageidaujantys pasinaudoti ES parama pagal šią priemonę, paraiškas galės teikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Teritorinio paramos administravimo skyriams.

 

Raginame visas savivaldybes susipažinti su parengtu taisyklių projektu ir informuoti savo savivaldybių gyventojus apie paramos gavimo asbestinių stogų dangos keitimo galimybes, o savivaldybes, kurios nėra pasitvirtinusios minėtos programos (Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Joniškio r., Kazlų Rūdos, Kupiškio r., Marijampolės, Šakių r. ir Ukmergės r. savivaldybės) kuo skubiau jas pasitvirtinti, kad visų savivaldybių kaimo gyventojai galėtų pasinaudoti jiems suteikta galimybe pasikeisti asbestines stogų dangas.

 

Projektas yra paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje, adresu http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=118147.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

 

{parasas}