Mažeikiuose pradedami eksploatuoti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai

Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms bei miesto vandentvarkos įmonėms paskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Todėl centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų šių funkcijų – aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu – vykdymą.

 

Mažeikių rajono savivaldybė kartu su UAB „Mažeikių vandenys“ norėdami didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Mažeikių rajono gyventojams, įgyvendino projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Mažeikių rajone“ (Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-023).

 

Įgyvendinus minėtą projektą, 3855 rajono savivaldybės gyventojų turi galimybę prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Prieš projekto įgyvendinimą, gyvenantieji tose gatvėse, kurias susiejo projektas, neturėjo galimybės prisijungti prie viešų vandentiekio ir nuotekų tinklų, vartojo vandenį, kuris neatitinka higienos reikalavimų.

 

Įgyvendinto projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Mažeikių rajone“ tikslas buvo užtikrinti gyventojams kokybišką geriamo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, nepertraukiamą centralizuoto geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų funkcionavimą, sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą.

 

Vykdant projektą, buvo nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai Mažeikiuose: Židikų, L. Pečkauskaitės, Vaisių, Obuolių, P. Vaičaičio, Aguonų takas, A. Sienos, Birutės, Žemaitės, M. Valančiaus, Algirdo, Kęstučio, Mažeikių, 100-mečio, Liaudies, Viekšnių gatvėse ir Viekšniuose: Papilės g., Akmenės g., Vytauto g., Dariaus ir Girėno g., Vytauto g., Tilto g., Puodininkų g., L. Skabeikos g., Maironio gatvėse. Projekto darbų įgyvendinimui buvo pasirašyta rangos sutartis su UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“, techninės priežiūros sutartis – su UAB „Grontmij ǀ Carl Bro”, nutiesta 13,76 km naujų vandentiekio ir 13,63 km naujų nuotekų surinkimo tinklų.

 

Statybos užbaigimo komisija susirinkusi Mažeikių rajone, šių metų lapkričio 2 dieną patvirtino, kad vykdomo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Mažeikiuose“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai yra baigti. Pasirašytas statybos užbaigimo aktas.

 

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Mažeikių rajone“ buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos (valstybės) biudžeto ir Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis, iš jų Sanglaudos fondo lėšos yra 7.276.452,60 Lt; valstybės biudžeto 856.053,25 Lt; Mažeikių rajono savivaldybės 552.745,36 Lt.

 

UAB „Mažeikių vandenys“ planuoja paklotus tinklus priduoti vertinti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. Pagal statybos sutartį numatytas vienerių metų defektų šalinimo laikotarpis per kurį rangovas turės pašalinti visus atsiradusius šiuo laikotarpiu defektus. Po objekto pridavimo, visų minėtų gatvių gyventojai kviečiami jungtis prie tinklų ir taip pagerinti savo gyvenimo kokybę, užkirsti kelią vandenų taršai, prisidėti prie aplinkos apsaugos bei pagerinti savo, artimųjų, kaimynų ir visų gyventojų sveikatą.

 

UAB „Mažeikių vandenys“ užtikrins efektyvų ir nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą bei techninę šios infrastruktūros priežiūrą. Gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Mažeikių vandenys“ (adresu: Skuodo g. 24, telefonas 68245) dėl galimybės prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų bei dėl techninių sąlygų išdavimo.

 

VšĮ Media ir aplinkos projektai informacija

 

{parasas}