Mažeikių viešojoje bibliotekoje svečiavosi poetas Alfonsas Jonas Navickas

Rugpjūčio pabaigoje Mažeikių viešojoje bibliotekoje lankėsi poetas, vertėjas, publicistas Alfonsas Jonas Navickas. Bibliotekos skaitytojams jis padovanojo naujausius eilėraščių rinkinius „Vieninteliam laikui“ (2011), „Pasirinkimas“ (2010) ir eilėraščių vaikams knygelę „Gudrusis šamas“. 

„Manau, kad poetinė kūryba – tai kasdienis savęs ganymas poezijos laukuose, ryškiau jaučiant kito gyvenimo ritmiką, rimų bičiulystę. O žodžių susitaikymas eilėraštyje – tai tarsi žmogaus ir gamtos jungtis į vieną, pasiduodant jų labui“, – rašo naujausioje, aštuntojoje savo knygoje „Vieninteliam laikui“ klaipėdietis poetas Alfonsas Jonas Navickas.

 

Kaimyniniame Akmenės rajone gimęs A. J. Navickas nuo 1959 m. bendradarbiauja periodinėje spaudoje. 1968-1969 metais buvo Klaipėdos miesto literatų būrelio pirmininkas, vėliau Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekcijos valdybos pirmininkas, Žemaitijos rašytojų bendrijos pirmininko pavaduotojas. Nuo 1998 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

 

Išleido poezijos knygų vaikams ir suaugusiems: „Vieversio namai“, „Skruzdės metai“ (1990), „Gudrusis šamas” (1992), „Grybų lietus“ (1993), „Dūzgia vėjo akmuo“ (1997), „Vaikų knygelė“ (2003). Parengė P. Drevinio kūrybos ir atsiminimų apie jį knygą „Nekrisk, žvaigždele“ (1995).

 

A. Navicko eilėraščių yra verstų į rusų, latvių, lenkų, vokiečių kalbas, jis pats iš šių kalbų yra išvertęs eilių vaikams ir suaugusiems. Jo tekstams kompozitoriai yra parašę dainų, viena iš jų „Mano miestas“ skirta Klaipėdai. Pastaruoju metu A. Navickas užsiima literatūrine veikla, dalyvauja miesto visuomeniniame – kultūriniame gyvenime. Už literatūrinę ir visuomenininkę veiklą apdovanotas Klaipėdos miesto Kultūros skyriaus padėkos raštais.

 

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka dėkoja poetui Alfonsui Jonui Navickui už dovanotas knygas.

 

Mažeikių viešosios bibliotekos informacija

 

{parasas}