Įgyvendinus projektą „Mažeikių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ Mažeikiuose bus išspręsta nuotekų dumblo utilizavimo problema

UAB „Mažeikių vandenys“ priklausančiuose Mažeikių miesto nuotekų valymo įrenginiuose susidaro didelis perteklinio dumblo kiekis, kuris šiuo metu vežamas sandėliuoti į nebeeksploatuojamą Dargių sąvartyną.

 

UAB „Mažeikių vandenys“ projektų vadybininko Bernardo Juškevičiaus teigimu, nors yra gauti visi reikalingi leidimai perteklinio dumblo išvežimui iš miesto valymo įrenginių į sąvartyną, įmonė daro viską, kad maksimaliai būtų sumažintas sąvartyne sandėliuojamo dumblo kvapas.

 

UAB „Mažeikių vandenys“ atstovo teigimu, dumblo tvarkymo problema Mažeikiuose laikina. Galutinai ji bus išspręsta 2013 metų pabaigoje, įgyvendinus projektą „Mažeikių dumblo apdorojimo įrenginių (pūdymo-džiovinimo) statyba“, kurio bendra vertė 15.689.350 Lt be PVM.

 

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklą „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“, valstybės biudžeto ir Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis. Projektą vykdo UAB „Mažeikių vandenys“ kartu su Mažeikių rajono savivaldybe.

 

Projekto metu numatyta pastatyti komunalinių nuotekų dumblo utilizavimo įrenginius, kurie apdoros nuotekų dumblą, susidarantį Mažeikių ir Viekšnių miestuose. Šiuo metu yra baigiami nuotekų dumblo utilizavimo įrenginių pagrindiniai statybiniai darbai, užsakinėjami mechanizmai, į statybos aikštelę vežama įranga. Darbus objekte vykdo UAB „Rudesta“.

 

Įgyvendinus projektą „Mažeikių dumblo apdorojimo įrenginių (pūdymo-džiovinimo) statyba“ Mažeikiuose bus išspręsta ne tik nuotekų dumblo utilizavimo problema, bet ir įvykdyta patikima neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai prevencija.

 

UAB „Mažeikių vandenys“ savo lėšomis užtikrins nepertraukiamą  Mažeikių miesto valymo įrenginių dumblo apdorojimo ūkio eksploatavimą ir tinkamą funkcionavimą bei Mažeikių miesto valymo įrenginiuose susidarančio dumblo efektyvų, saugų, nepertraukiamą ir ilgalaikį apdorojimą.

 

UAB „Mažeikių vandenys“ informacija

 

{parasas}