Kviečia teikti paraiškas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo konkursui.

Paraiškas galima teikti šioms priemonėms:
Sveikatos priežiūros specialistų mokymas;
Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir jose teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo bei efektyvumo užtikrinimas;
Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimas testais narkotinėms medžiagoms šlapime susekti;
Dėl skydliaukės susirgimo operuotiems žmonėms 2 kartus per metus skydliaukės hormonų tyrimo atlikimas;
Lėtinėmis ligomis sergančiųjų savitarpio pagalbos grupių veiklos organizavimas;
Senelių ir vaikų našlaičių namuose gyvenančių asmenų sveikatos priežiūros užtikrinimas; Ultragarsinis krūties vėžio tyrimas (PSDF lėšos);

Hospitalinės infekcijos rizikos sumažinimo tyrimas atliekant mikrobiologinius tyrimus;
Rizikos grupės vaikų patikrinimas tuberkulino mėginiais;
Sifilio ir ŽIV tyrimas;
Pedikuliozės ir niežų profilaktika.
Paraiškų dėl lėšų skyrimo iš Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos atrankos kriterijai yra šie:
priemonės vykdymo programos tikslai ir uždaviniai suformuluoti aiškiai ir konkrečiai;
priemonės vykdymo programoje aiškiai apibrėžta tikslinė grupė;
organizacija bendradarbiauja su kitomis organizacijomis siekdama tų pačių tikslų;
priemonės vykdymo programos rezultatų kriterijai aiškūs, leidžiantys spręsti apie programos efektyvumą ir įgalinantys gautus duomenis lyginti ateityje;
paraiškoje nurodyta panašių priemonių vykdymo turima patirtis ir gauti teigiami rezultatai jas vykdant;
tos pačios krypties priemonės vykdymui panašiems uždaviniams įgyvendinti numatoma mažiausia kaina;
organizacija, kuriai gali būti skirtas finansavimas iš Specialiosios programos lėšų, privalo nurodyti, kaip bus informuojama visuomenė apie vykdomą Specialiosios programos priemonę.
Rekomenduojame rengiant paraiškas atsižvelgti į Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-02-23 sprendimu Nr. T1-23 ,,Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo strategijos, sąmatos ir priemonių vykdymo plano patvirtinimo“  patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės 2011 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo strategiją.
Paraiška dalyvauti konkurse turi būti užpildyta pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtiną formą, formoje nurodant kurią iš skelbime išvardintų priemonių siekiama vykdyti.
Paraiškų 3 (trys) egzemplioriai viename užklijuotame voke, ant voko nurodant
,,VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO KONKURSUI”  priimami bei registruojami Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 107 kabinete. Paskutinė paraiškų pateikimo data 2011-03-29 ( imtinai).

{mazeikiai}