Kalbiname kandidatus savarankiškai išsikėlusius kandidatūras į Mažeikių rajono savivaldybės rinkimus (papildyta)

Artėja nauji savivaldybių tarybų rinkimai, kurie įvyks vos už 5-ių dienų – vasario 27 dieną. Vis garsiau skamba partijų šūkiai, agituojantys balsuoti už vienus ar kitus jų keliamus kandidatus. Šiųmetinė rinkimų naujovė – galimybę savo kandidatūrą kelti savarankiškai, nepriklausant jokiai politinei partijai. Tokių kandidatų Mažeikių rajone yra trys: V. Jasmontas, V. Bugnevičius ir D. Šideikienė. InfoMažeikiai.lt nutarė juos pakalbinti.

Vytautai Jasmontai, kas jus paskatino „eiti“ į rinkimus vienam? Juk su koalicija ar partija daugiau šansų patekti į tarybą?

 

V. Jasmontas    Politika, kurios realiai Lietuvoj nėra, yra tik neišprususių gyventojų apgaudinėjimas, prisidengiant politika, pradėjau domėtis prieš beveik 4 metus, kai vykstant į Norvegiją, kur tada turėjau įmonę, vienas norvegas paklausė- kaip manai, kodėl Lietuviai vyksta dirbti į kitas šalis, ir kodėl per 17 nepriklausomybės metų jūsų valdžia nieko tikro, išskyrus kalbas, nepadarė, kad lietuviai neišvažiuotų. Ką Jūs atsakytumėte į tokį klausimą? Aš atsakiau, kad niekada apie tai negalvojau, kad ieškau to, kas geriau man, o apie kitus nelieka laiko galvoti.

 

Tada jis man tartum atvėrė akis, papasakodamas kodėl. Kodėl Lietuvoj tiek partijų, kodėl jos siekdamos to paties, viešai, nesutaria ir daug kitų iš esmės nereikšmingų dalykų, nepastebimų žmogui, kuris gyvena tam, kad užtikrintų savo šeimos ateitį. Aš buvau skeptiškai nusiteikęs po mūsų pokalbio, nes buvau įsitikinęs, kad valdžia daro viską kas įmanoma, kad mums būtų gyventi geriau, kad trispalvė ir himnas yra tai kas veda mus į priekį, kad viskas pas mus bus gerai. Naivus ir tikintis tada buvau…

 

Grįžęs po kelių dienų pabandžiau susitikti su vienos iš žinomų partijų lyderių ir įstoti į partiją, bet su sąlyga, kad partija pridės į savo įstatus porą nežymių papildymų, tų, apie kurių esmę kalbėjo “nelabasis” norvegas. Tada ir prasidėjo… Užteko pabendrauti su 3 partijom ir suprast, kad užsieniečiai kai kuriuos dalykus suprato jau prieš 200 metų, o mes, nors praėjo tik 20, “tipo” nepriklausomybės metų, net neįtariam, kur mūsų tautos bėda, reikėtų sakyti valdžios bėda, bet gi valdžia tarnauja tautai… Tai yra mano pagrindinis variklis, noriu apšviesti gyventojus, kaip jais manipuliavo ir toliau siekia manipuliuot „Tautos išrinktieji“, jei jie to nesupras, po keleto metų vėl pabandysiu, tik bijau, kad nebebus vardan ko, bus tik vardas Lietuva, kuris danui ar vokiečiui reikš tą patį, kas vilniečiui Žemalė…

 

Apie partijas jau pasakiau, mąstantys partijų nariai, ne lyderiai, pagalvos, jei ne, tai kada nors supras ką aš turėjau minty… O apie koalicijas taip pat nenoriu plėstis, tikslai visų labai geri ir nesavanaudiški, tik ar nėra koalicijose „politinių lavonų“ kurie nežinodami kaip išlikti valdžioj šokinėja iš partijos į koaliciją, o tikslas lieka tas pats, JŪSŲ gerovė? Yra ir idėjinių UAB tipo koalicijų, ir koalicijų kurių vadai pamilo Mažeikius. Norvegijoj nėra galimybės pakeist partiją, pagalvokit kodėl, o pas mus?

 

Tai pirmi rinkimai, kai kandidatūrą gali iškelti nepriklausomas kandidatas. Man nepriklausomas nereiškia koalicija. Aš ginsiu savo rinkėjų interesus, ne koalicijos lyderių ar vadų, ir atsakysiu prieš rinkėjus asmeniškai.

Su kuo jūs jungsitės jei pateksit į tarybą, juk sprendimą priima dauguma, kieno programa jums patraukliausia?

 

V. Jasmontas    Man asmeniškai visos programos patrauklios, jei aš būčiau rinkėjas, pagalvočiau, kodėl tiek daug žmonių skirtingais pavadinimais siekia to paties tikslo, o man nėra geriau? Jei visi tokie nuoširdūs, kam tada bendraminčius vadint oponentais? Skaudžiausia, kad vėl nukentės rinkėjas, atidavęs balsą už savo brolį, draugą, ar už pažįstamą, nes balsuoti reikia, o tik jį pažįstu…

 

Labai nenukrypstant, pasakysiu, kad priimant sprendimus aš jungsiuosi su rinkėjais, kol pagal LR Konstituciją suverenitetas priklauso liaudžiai, sieksiu, kad paprasta, tarybinė liaudis ir „užsieninis“ jaunimas patikėtų, kad viskas yra ir visada buvo jų rankose, tik su jų mintimis ir rankomis dirbo kažkas…

 

Kaip manote, kas laimės rinkimus, kas sudarys daugumą, gal matote, kas bus Mažeikių meru?

 

V. Jasmontas    Kadangi nesu politologas ar burtininkas, negaliu prognozuot. Laikraščiai skelbia, kad turėsime mažiausiai 4 merus… Kas LYDERIS, kas širdimi už jus, kas veiklus, kas dėl krepšinio pamilęs Mažeikius, kas šiaip naujai susijungęs, manau bus iš ko pasirinkt…

 

Jei žmonės dar kartą patikės „nepriklausomom“ koalicijom ar partijom ir spalvotų reklamų kiekiu tai nenoriu prognozuot, kokia bus mūsų ateities, ar Jonas tikrai parašys, bet jei dauguma supras, kad tik jie yra savo rajono ir savo šalies valdžia, tai daug galimybių turime ir mes, nepriklausomi, nebuvę partijų nariais ir valdininkais, kandidatai, kurie nesislepia už koalicijų ir nedaro matematinių skaičiavimų, kaip bet kuria kaina patekt į tarybą, o tiki žmonėmis ir pasiruošę suvienyti juos ir svarbiausia atsakyti už savo veiksmus asmeniškai.

 

 Mano manymu, kaip manau ir daugelio rinkėjų, miesto meru privalo tapti kandidatas surinkęs daugiausia rinkėjų balsų, ne tarybos išrinktas susikompromitavęs veikėjas, kad užstotų tarybą, bet konkreti asmenybė pelniusi daugumos rinkėjų pasitikėjimą, turinti rinkėjų pasitikėjimą ir norinti bei galėsianti reikiamu momentu juos suvienyti ir pasakyti sistemai NE, būtent sistemai, nes teisiškai nematau kelių. Nes pažvelgus į programas, tikrai tikslai vieningi, tai kam tiek partijų ir koalicijų, gal tikrai užtektų įteisinti savo asmeninę atsakomybę prieš rinkėjus ir kartu siekti tų pačių tikslų, nemaišyti viešų ir privačių interesų?

 

 

 

Kandidatas V. Bugnevičius buvo kiek santūresns

 

Viktorai Bugnevičiau, kas jus paskatino „eiti“ į rinkimus vienam? Juk su koalicija ar partija daugiau šansų patekti į tarybą?

 

V. Bugnevičius    Į rinkimus einu dėl keliu priežasčių, viena iš jų yra ta, kad esu gimęs ir užaugęs Mažeikiuose ir man svarbu dalyvauti kuriant miesto patrauklumą. Visada buvau už asmeninę priimamu sprendimų atsakomybę. Dalyvauti rinkimuose vienam, tai išbandymas savęs, bei pavyzdys kitiems, kurie nėra abejingi mūsų ateičiai.

 

Su kuo Jūs jungsitės jei pateksit į taryb
ą, juk sprendimą priima dauguma, kieno programa jums patraukliausia?

 

V. Bugnevičius    Rimčiau atrodo socialdemokratų partijos programinės nuostatos. Jei Rinkėjai išrinks mane į rajono savivaldybės tarybą, dirbsiu su tais, kurie Pateiks konkretų priemonių planą programinėms nuostatoms įgyvendinti.

 

Kaip manote, kas laimės rinkimus, kas sudarys daugumą, gal matote kas bus Mažeikių meru?

 

V. Bugnevičius    Rinkimus paprastai laimi rinkėjai, kurie aktyviai dalyvauja rinkimuose. Svarbu mums visiems suvokti, kad nuo mūsų pasirinkimo priklauso mūsų gyvenimo kokybė.

 

 

 

Kandidatė į miesto savivaldybės tarybą Daiva Šideikienė

 

Daiva Šideikiene, kas jus paskatino „eiti“ į rinkimus vienam? Juk su koalicija ar partija daugiau šansų patekti į tarybą?

 

D. Šideikienė    Į rinkimus  paskatino „eiti“ žurnalistė, tik nepagalvokite, kad V. Steponavičienė. Visiškai  sutinku, kad su partija ar koalicija  yra daugiau galimybių būti išrinktai į Mažeikių rajono savivaldybės tarybą, bet aš manau, jog „Ir vienas lauke karys“. Jeigu būsiu išrinkta į tarybą, atstovausiu visiems rajono gyventojams: manau,  kad yra būtina atsižvelgti į gyventojų nuomonę ir jų pageidavimus (plačiau apie tai kitame atsakyme).

 

 

Su kuo Jūs jungsitės jei pateksit į tarybą, juk sprendimą priima dauguma, kieno programa jums patraukliausia?

 

 D. Šideikienė    Aš manau, kad prieš rinkimus partijos prikuria įvairių „patrauklių“ programų tik tam, kad gautų daugiau rinkėjų balsų.  Tačiau gyvenimas parodė, kad programos taip ir lieka programomis popieriuje ir jų neįgyvendina. Tada buvę kandidatai su „patraukliomis“ programomis,  tapę tarybos nariais, savo rinkėjams  pasiteisina labai įprastai: nėra lėšų, negauna finansavimo,  ekonominė krizė ar panašiai.  Arba tiesiog konstatuoja, kad mes ne valdančioji  koalicija, mes esame opozicijoje,todėl nieko negalime padaryti ir t.t.

 

Jei pateksiu į tarybą, palaikysiu ir balsuosiu už tuos  sprendimus, kurie, mano manymu, bus naudingi mūsų miestui, daugumai mažeikiškių, pagaliau ir vienam juridiniam ar fiziniam  asmeniui, aišku,  jei šis sprendimas nepažeis kitų asmenų teisėtų lūkesčių ar interesų. Net ir daugumos priimtą sprendimą, jei jis pažeidžia kieno nors teises ar teisėtus interesus, galima apskųsti teismui.

 

Jei gyventojai pastebės neteisėtai priimtą tarybos sprendimą arba sprendimą, prieštaraujantį viešajam interesui, visada  galės kreiptis į mane (jei būsiu išrinkta) ir aš dėsiu visas pastangas, kad neteisėtai priimtas sprendimas būtų panaikintas. Taip pat dėsiu visas pastangas, kad valdžia pradėtų tarnauti žmogui, o ne sau.    

 

Kaip manote kas, laimės rinkimus, kas sudarys daugumą, gal matote kas bus Mažeikių  meru?

 

D. Šideikienė    Ne manau, bet žinau, kad laimės, t.y. bus išrinkti į Mažeikių rajono savivaldybės tarybą tie asmenys, už kuriuos daugiausia balsuos rinkėjai.

Kol žmonėms nėra suteikta galimybė patiems išsirinkti rajono (kitur miesto) mero(-ės), manau, kad teisingiausiai būtų, jei meru (-e) būtų išrinktas asmuo, kuris per rinkimus surinks daugiausia rinkėjų balsų. Todėl labai norėčiau, kad rinkėjai ypatingai būtų aktyvūs šiuose rinkimuose. Jei aš būsiu išrinkta į Mažeikių rajono savivaldybės tarybą, renkant merą (-ę) balsuosiu už tą asmenį, už kurį rinkėjai bus atidavę daugiausia balsų. Net ir tuo atveju, jei asmeniškai manysiu, kad toks asmuo negali būti meru – aš gerbsiu rinkėjų valią.

 

 

InfoMažeikiai.lt  dėkoja kandidatams už sugaištą laiką.

 

{parasas}