Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Mažeikių darželyje-mokykloje „Kregždutė“

Šiandien, sausio 12 d., Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“ mokiniai ir pedagogai susitiks su Sausio 13- osios įvykių  dalyviu, Mažeikių Šaulių kuopos šauliu Alfonsu Degučiu, kuris yra apdovanotas Sausio 13-osios įvykių medaliu. Jis papasakos apie Lietuvai svarbius įvykius. Renginio dalyviai pagerbs 14 žuvusių gynėjų – uždegs 14 žvakučių.

Sausio 13-ąją visose „Kregždutės“ darželio grupėse ir klasėse degs žvakutės, vaikai  savo įspūdžius apie susitikimą su A. Degučiu ir apie Sausio 13-osios įvykius pavaizduos dideliame  kolektyviniame piešinyje.

„Kregždutės“ darželio-mokyklos direktorės Brigitos Momgaudienės teigimu, šis didžiausias,  vaikų jausmus perteikiantis,  piešinys bus skirtas Lietuvos Laisvės gynėjams.

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius