Renavo dvaro sodybos rūmai bus pritaikyti viešojo turizmo reikmėms

 

Rugsėjo 29 d., trečiadienį, Mažeikių rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros vadovai pasirašė projekto „Renavo dvaro sodybos rūmų pritaikymas viešojo turizmo reikmėms“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 1 768 073 Lt, neįskaitant PVM, iš specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos (ES lėšos).

 

Sutartyje numatyta projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. sausio 31 d., iki šios datos turi būti baigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

 

Projektu „Renavo dvaro sodybos rūmų pritaikymas viešojo turizmo reikmėms“ siekiama kompleksiškai pritaikyti turizmo reikmėms Renavo dvaro rūmus: restauruoti ir pritaikyti dalį patalpų viešojo maitinimo paslaugoms teikti, kitose restauruotose patalpose teikti kultūrinio turizmo paslaugas.

 

Taip bus užtikrintas paslaugų turistams kompleksiškumas, išnaudotas objekto turistinis potencialas, nes Renavo dvaro sodyba yra didelio rekreacinio potencialo teritorijoje (Varduvos kraštovaizdžio draustinyje). Be to Renavo dvaras yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, su savo apylinkėmis patenkantis į nacionalinį Žemaitijos turistinį maršrutą.

 

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas kompleksinis paslaugų teikimas turistams – teikiamos  kultūrinio turizmo bei maitinimo paslaugos. Taip sukuriama projekto pridėtinė vertė – teikiamos paslaugos papildys viena kitą, bus padidintas objekto turistinis patrauklumas, didės rajono turizmo sektoriaus pajamos.

 

Mažeikių rajono savivaldybė, ryšių su visuomene skyrius. 

 

{parasas}