Mažeikių rajono įstaigų, įmonių, organizacijų, pageidaujančių vykdyti viešųjų darbų programą, dėmesiui!

Mažeikių rajono savivaldybės administracija iki 2010 m. rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) priima darbdavių pasiūlymus Mažeikių rajono savivaldybės 2010 metų II-IV ketvirčių viešųjų darbų programai vykdyti. Programos vykdymą planuojama pradėti 2010 m. spalio 1 d., baigti – gruodžio 22 d.  Atrankos tikslas – atrinkti įmones, įstaigas ir organizacijas, pageidaujančias įgyvendinti laikino pobūdžio darbus, labiausiai palaikančius ir plėtojančius vietos socialinę infrastruktūrą, kurie suteiktų laikinus darbus bedarbiams, nustatyta tvarka įsiregistravusiems Mažeikių darbo biržoje.
Viešųjų darbų programa finansuojama Savivaldybės biudžeto ir Mažeikių darbo biržos  lėšomis. Daugiau informacijos rasite čia.

 

{parasas}