Nuspręsta: dujos brangs

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija palaimino dujų kainų didėjimą. Kainų padidinimo prašė dujas tiekianti bendrovė „Lietuvos dujos“. Nuo liepos 1 d. gamtinių dujų kainos vartotojams keičiasi, pasak komisijos, dėl kylančių naftos produktų kainų ir silpstančio euro. Importuojamų gamtinių dujų prognozuojama kaina priklauso nuo:

 

 * su gamtinėmis dujomis konkuruojančių kitų kuro (mazuto ir gazolio/krosnių kuro) rūšių kainų tarptautinėse rinkose; prognozuojama importuojamų dujų kaina nustatoma, vertinant ateities sandorių mazuto ir gazolio kainas tarptautinėse rinkose;

 * euro ir JAV dolerio santykio; už gamtines dujas yra atsiskaitoma JAV doleriais.

Komisijos aiškinimas: dėl ko?

2010 metų pirmąjį pusmetį AB „Lietuvos dujos“ buitiniams vartotojams į gamtinių dujų tarifą yra įskaičiuota 744 Lt/tūkst. m3 gamtinių dujų importo kaina, teigia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
Komisijos teigimu, nuo 2009 metų paskutinio ketvirčio, palaipsniui kylant tarptautinėse rinkose naftos produktų kainoms bei brangstant JAV doleriui , faktiškai buitiniams vartotojams 2010 metų pirmąjį pusmetį gamtinės dujos iš AB „Gazprom“ buvo nupirktos už 827 Lt/tūkst. m3.

 

Išliekant naftos produktų kainų kilimo bei JAV dolerio brangimo euro atžvilgiu tendencijoms, skaičiuojama, kad svertinė vidutinė 2010 metų antrojo pusmečio AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų pirkimo kaina sudarys 962,75 Lt/tūkst. m3. Dėl importo kainų pasikeitimo kintamoji tarifo dalis gyventojams, kurie gamtines dujas vartoja valgiui gaminti, didėja 28 ct/m3.

 

Buitiniams vartotojams, kurie dujas vartotoja ne tik valgiui gaminti, bet ir šildymui, kaina kyla 27 ct/m3 (tarifus rasite lentelėje). Gamtinių dujų importo kainos dedamoji gyventojams yra įskaičiuota į dvinario tarifo kintamąją dalį (tarifas už kubinius metrus), todėl nuo liepos 1 d. pastovusis mokestis per mėnesį nėra keičiamas.

 

Lietuvoje gamtines dujas buitiniams vartotojams tiekia dar trys įmonės: UAB „Intergas“ –Mažeikių rajono gyventojams, UAB „Fortum Heat Lietuva“ – Joniškiui bei AB agrofirmos „Josvainiai“ Kėdainių r. Josvainių seniūnijos vartotojams.

 

Dėl gamtinių dujų importo kainos pasikeitimo nuo liepos 1 d. gamtinių dujų dvinario tarifo kintamoji dalis atskiroms vartotojų grupėms didėja nuo 25 iki 29 ct/m3 (tarifus rasite lentelėje).

 

Gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio 8 punktas numato, kad gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nustatomi kas pusę metų, atsižvelgiant į dujų importo kainos prognozę ateinančiam laikotarpiui.

 

{balsas2}