Svarbi informacija dėl statinių naudojimo ir priežiūros žiemą

Vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-01-20 raštu Nr. ( 9.6 ) – 2D-391 „Dėl naudojamų statinių avarijų prevencijos“, primename, kad žiemos sezono metu ant statinių stogų susikaupęs sniegas ir dėl temperatūrinių pokyčių susiformavęs ledas ar vanduo, padidina laikančiųjų konstrukcijų apkrovas ir pakenkia konstrukcijų mechaniniam atsparumui ir pastovumui. Dėl minėtų priežasčių didėja statinių galimų griūčių rizika.

Statinių savininkams (naudotojams), siekiant išvengti galimų avarijų ar nelaimingų atsitikimų, būtina stebėti sniego storį ir jo poveikį statiniui bei imtis skubių priemonių susikaupusio sniego pašalinimui nuo statinių išorinių atitvarų. Tik tokiu būdu galima išvengti neleistinų konstrukcijų deformacijų ir skaudžių avarijų pasekmių.

 

Prašome atkreipti dėmesį į žiemos metu didėjančią riziką ir galimus nelaimingus atsitikimus, jeigu laiku nebus nuvalomas sniegas ir ledas nuo statinių. Taip pat būtina kontroliuoti, kad prižiūrint statinius žiemos sąlygomis, ant pastatų stogų nesusikauptų daug sniego, ledo ir vandens, nes dėl normas viršijančių apkrovų ir netinkamos eksploatacijos galimos pastatų griūtys.

 

{mazeikiai}

{parasas}